Kontakt

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Wiadomości Kosmetyczne

ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa


KRS 0000079655 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydz. Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 4 650 000,00 zł
NIP: 525-22-27-438
REGON: 017462693

Sekretariat
tel.: 534 408 935

info@wiadomoscikosmetyczne.pl

 

do góry strony