REKLAMAWebinar EKO_obejrzyj nagrane_baner glowny

Kontakt

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Wiadomości Kosmetyczne

ul. Wołoska 7 (budynek Mars, klatka D)
02-675 Warszawa
KRS 0000079655 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydz. Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 591 000 zł
NIP: 525-22-27-438
REGON: 017462693

Sekretariat
tel.: 22 490 90 81

info@wiadomoscikosmetyczne.pl

LPV GmbH
Hülsebrockstrasse 2-8
48165 Münster

do góry strony