REKLAMAKampania PAH_Banner Główny

Redakcja

WYDAWCA

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa

Zarząd
dr Adam Koziolek
Piotr Chrobot

LPV GmbH
Hülsebrockstrasse 2-8
48165 Münster

REDAKCJA

Wiadomości Kosmetyczne
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa
 

redaktor naczelna
Katarzyna BOCHNER
tel. 604 931 366, 519 042 667

katarzyna.bochner@wiadomoscikosmetyczne.pl

 

redaktor

Anna ZAWADZKA
tel. 519 042 668

anna.zawadzka@wiadomoscikosmetyczne.pl 
 

redaktor

Agata GRYSIAK

tel. 533 158 872

agata.grysiak@wiadomoscikosmetyczne.pl 

redaktor

Marta KUDOSZ
tel. 577 253 565

marta.kudosz@wiadomoscikosmetyczne.pl
 

OPRACOWANIE GRAFICZNE I  DTP
Daniel Nowakowski 

daniel.nowakowski@wg.media 

 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i artykułów reklamowych, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyny. Artykuły reklamowe oznaczone są jako: reklama, artykuł sponsorowany lub materiał partnera.  

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie praw do ich skracania.

Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie informacji i tekstów zabronione. Korzystanie serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na własne potrzeby lub za zgodą wydawcy.

do góry strony