REKLAMABeGlossy - banner główny - 16.07 - 16.08

Redakcja

WYDAWCA

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7 (budynek Mars, klatka D)
02-675 Warszawa
T: 22 490 90 81

Zarząd
dr Adam Koziolek
Piotr Chrobot

LPV GmbH
Hülsebrockstrasse 2-8
48165 Münster

REDAKCJA

Wiadomości Kosmetyczne
ul. Wołoska 7 (budynek Mars, klatka D)
02-675 Warszawa
T: 22 490 90 81

redaktor naczelna

Katarzyna BOCHNER
tel. 604 931 366, 519 042 667
katarzyna.bochner@wiadomoscikosmetyczne.pl  

redaktor

Anna ZAWADZKA
tel. 519 042 668
anna.zawadzka@wiadomoscikosmetyczne.pl 

redaktor

Joanna ROKICKA
tel. 531 325 759
joanna.rokicka@wiadomoscikosmetyczne.pl 

OPRACOWANIE GRAFICZNE I  DTP
LaMotta 


DRUK:

Lotos Poligrafia Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 98
04-987 Warszawa
tel. 22/872 22 66
www.lotos-poligrafia.pl

NAKŁAD: 15.000 egzemplarzy

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie praw do ich skracania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, może odmówić ich przyjęcia bez podania przyczyn.

Wszelkie prawa autorskie wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie informacji i tekstów zabronione. Korzystanie serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na własne potrzeby lub za zgodą wydawcy.

do góry strony