REKLAMABeGlossy - banner główny - 16.07 - 16.08

Wydawca

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7, bud. Mars, klatka D, 02-675 Warszawa (uwaga, nowy adres!)
tel.: 22 490 90 81
fax: 22 490 90 82
KRS 0000079655 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 591 000 zł
NIP: 525-22-27-438
REGON: 017462693

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. jest członkiem grupy wydawniczej LPV GmbH, która jest własnością firmy Landwirtschaftsverlag GmbH.

do góry strony