REKLAMATestowane przez WK

Wydawca

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa

biuro, tel.: 534 408 935

KRS 0000079655 Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIII Wydz. Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 6 000 000,00 zł
NIP: 525-22-27-438
REGON: 017462693

Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. jest członkiem grupy wydawniczej LPV GmbH, która jest własnością firmy Landwirtschaftsverlag GmbH.

do góry strony