StoryEditor
Opakowania
08.08.2022 00:00

Konsumenci rezygnują z produktów nieprzyjaznych środowisku [RAPORT]

8 na 10 konsumentów przywiązuje dużą wagę do tego, czy w produktach są wykorzystywane odzyskane surowce. Tyle samo życzyłoby sobie wyraźnego oznaczania produktów zawierających surowce z recyklingu. 65 proc. konsumentów jest skłonnych dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego dla klimatu – wynika z najnowszego raportu „The circular voice” przygotowanego przez firmę Stena Recycling.

Wnioski z badania „The circular voice” skrócie:

  • Niemal 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby producenci wykorzystywali w swoich towarach odzyskane surowce.
  • 4 na 10 respondentów uważa, że należy zakazać produkcji i sprzedaży produktów nienadających się do recyklingu
  • Prawie 8 na 10 konsumentów uważa za ważne lub bardzo ważne, aby produkt był wyraźnie oznaczony, że został wykonany z odzyskanego materiału
  • 65 proc. konsumentów w wieku 18–65 lat, jest skłonnych całkowicie lub częściowo dostosować konsumpcję produktów, aby przyczynić się do zmniejszenia wpływu na klimat
  • W ostatnim roku 39 proc. konsumentów odrzucało produkty lub marki, które ich zdaniem nie odpowiadały ich wartościom w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Konsumenci zmieniają swoje zwyczaje zakupowe by wspierać środowisko

65 proc. konsumentów w wieku 18–65 lat, jest gotowych całkowicie lub częściowo dostosować konsumpcję produktów, aby przyczynić się do zmniejszenia ich wpływu na klimat. Odpowiada to 25,3 mln konsumentów w pięciu krajach Europy, w których zostało przeprowadzone badanie „The circular voice”.

Ta tendencja jest duża we wszystkich krajach objętych badaniem, ale w Polsce najwyższa. Według autorów raportu może to wynikać z faktu, że kwestie ochrony środowiska są od dawna istotą rozwoju w krajach skandynawskich, podczas gdy w Polsce, temat ten dopiero w ostatnich latach zyskuje coraz więcej uwagi. W Polsce to 70 proc. respondentów deklaruje gotowość zmiany nawyków konsumpcyjnych, w Szwecji 62 proc., w Finlandii 59 proc., w Danii 58 proc., a w Norwegii 56 proc. konsumentów.

Młodzi (18–29 lat) niespodziewanie wyróżniają się najmniejszą skłonnością do zmiany wzorców konsumpcji w porównaniu ze starszymi grupami. Kobiety są bardziej skłonne do zmiany niż mężczyźni.

8 na 10 respondentów twierdzi, że na ich decyzje o zakupie duży wpływ ma fakt, że produkt charakteryzuje się długą żywotnością, tj. można go łatwo naprawić lub ponownie wykorzystać. Wśród kobiet ponad połowa uważa, że ma to bardzo duży wpływ na ich decyzje o zakupie.  

Konsumenci rezygnują z nieekologicznych produktów 

Brak zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju może okazać się kosztowny dla producentów i sprzedawców detalicznych. W ostatnim roku 4 na 10 konsumentów zrezygnowało z produktów lub marek, które według nich nie odpowiadały ich wartościom w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W Szwecji takie podejście deklaruje 44 proc., w Finlandii 42 proc., w Polsce 38 proc., w Norwegii 37 proc. a w Danii 32 proc. Z produktów nieprzyjaznych środowisku częściej rezygnują mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 40 proc. i 38 proc.), a także konsumenci o najwyższych dochodach i najwyższym wykształceniu.

Opakowanie z recyklingu - to oznaczenie jest ważne

8 na 10 konsumentów uważa za ważne, aby produkty były oznaczone informacją, że zostały wykonane z odzyskanego materiału, aby móc podjąć świadomą decyzję o zakupie.

Tylko w Danii i Norwegii jest inaczej - 1 na 10 respondentów uważa, że to nie jest ważne.

Bariery w kupowaniu produktów z recyklingu

Nadal istnieją pewne bariery dla konsumentów chcących kupować produkty wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Główną przeszkodą jest brak jasnych informacji na temat zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. 27 proc.  wszystkich ankietowanych uznało to za problem.

– To oczywiście ogromna szansa dla firm, które reagują na ten popyt i mogą zaoferować swoim konsumentom bardziej cyrkularne produkty. Niektóre przedsiębiorstwa już nad tym pracują, ale jest też wiele takich, które jeszcze nie znają nastawienia swoich klientów do kwestii zrównoważonego rozwoju. Niniejsze badanie może stanowić wsparcie na tej drodze. Ważne są również jasne i przejrzyste informacje. W przeszłości komunikacja z klientami dotycząca zrównoważonych produktów była w dużej mierze zorientowana na marketing, ale obecnie klienci mają większą wiedzę, są zaangażowani i oczekują konkretnych informacji. Zmiana łańcucha wartości na cyrkularny to proces, który wymaga czasu, ale poprzez otwartość można zbudować zaufanie i pokazać stopniowy rozwój w kierunku większej cyrkularności – mówi Anna Sundell, manager ds. zrównoważonego rozwoju w koncernie Stena Metall.

Kolejną przeszkodą dla zrównoważonego stylu życia jest ograniczona oferta produktów wykonanych z odzyskanych materiałów – uważa tak 26 proc. konsumentów z rynków, gdzie było realizowane badanie.

Barierę dla konsumentów stanowi również cena. 22 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że produkty wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu kosztują zbyt wiele i że cena wpływa na ich zachowania zakupowe.

– Jasna informacja, ułatwiająca porównanie produktów, jest ważna, aby pomóc konsumentom w dokonaniu właściwego wyboru. Na przykład wśród konsumentów często panuje dezorientacja co do różnicy między produktami nadającymi się do recyklingu a produktami wykonanymi z materiałów pochodzących z recyklingu. Innym ważnym aspektem jest ilość surowców wtórnych użytych w produktach. Często stosuje się kombinację materiałów pochodzących z recyklingu i surowców pierwotnych, aby uzyskać odpowiednią jakość – mówi Stina Klingvall, konsultantka w Stena Circular Consulting.

O badaniu „The circular voice”

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2022 roku przez Origo Group dla Stena Recycling. Dane gromadzono za pośrednictwem portalu internetowego. Próbę stanowili konsumenci w wieku 18–65 lat ze Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polski. W ankiecie uczestniczyło łącznie 5091 osób. W Szwecji 1024 respondentów, w Norwegii 1017, w Danii 1013, w Polsce 1 013 i w Finlandii 1024 respondentów. Wynikom została przypisana waga według zmiennych demograficznych wieku i płci według kraju, aby uzyskać wyniki reprezentatywne w skali kraju.

O Stena Recycling

Stena Recycling oferuje usługi zarządzania odpadami i recyklingu w 160 lokalizacjach na terenie siedmiu państw europejskich: Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Polski, Niemiec i Włoch. Co roku przetwarzamy 6 mln ton odpadów od około 100 tys. klientów z różnych branż. Odzyskane materiały są następnie dostarczane jako wysokiej jakości surowce cyrkularne do odbiorców na globalnym rynku. Stena Recycling współpracuje z klientami na rzecz gospodarki cyrkularnej w zakresie całego łańcucha wartości związanego z materiałami.

   

   

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Opakowania
14.05.2024 16:37
Benjamin Punchard, Mintel: bazujmy na aspekcie ludzkim, nawet jeśli używamy sztucznej inteligencji do projektowania opakowań
Benjamin Punchard jest ekspertem w zakresie analizy opakowań i ich produkcjiŁukasz Rawa
Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje przemysł opakowań, przynosząc korzyści na każdym etapie cyklu życia produktu – od projektowania, przez produkcję, aż po utylizację. Dzięki AI możliwe jest tworzenie bardziej kreatywnych, spersonalizowanych i efektywnych opakowań, które lepiej odpowiadają na potrzeby konsumentów i mają mniejszy wpływ na środowisko. Benjamin Punchard, Global Packaging Insights Director w Mintel, opowiada się jednak za pamiętaniem o tym, że najważniejszy jest czynnik ludzki.

AI znacząco wpływa na proces projektowania, oferując narzędzia, które mogą wspierać kreatywność projektantów. Dzięki generatywnej AI, takiej jak Midjourney, projektanci mogą szybko tworzyć i testować różne koncepcje opakowań. AI pozwala na szybkie generowanie wizualizacji, co ułatwia iteracyjny proces projektowania i pozwala na szybsze przedstawienie pomysłów klientom. Jednym z kluczowych zastosowań AI w projektowaniu jest możliwość precyzyjnego targetowania demograficznego. AI może analizować ogromne ilości danych, aby zrozumieć, co jest najważniejsze dla określonych grup konsumentów. Na przykład, może odpowiadać na pytania dotyczące preferencji chłopców w wieku 18 lat, którzy mieszkają w domu i mają kota. Tego rodzaju analizy pozwalają na tworzenie bardziej spersonalizowanych i skutecznych projektów opakowań.

Możemy już kwalifikować projekty, wprowadzając je na rynek i mając nadzieję, że odniosą sukces, a następnie dowiadując się, że możemy wcześniej przeprowadzić pewne kwalifikacje z udziałem grup fokusowych itp., ale koszt i szybkość tych działań są często zaporowe. Sztuczna inteligencja umożliwia nam przyspieszenie tego procesu i upewnienie się, że odhaczyliśmy wszystko z listy [dobrych praktyk projektowych], zanim jeszcze przedstawimy produkt konsumentowi.

- mówił Benjamin Punchard, Global Packaging Insights Director w Mintel, podczas konferencji "How to connect with consumers in the Age of AI" zorganizowanej przez tę agencję badawczą 8 maja 2024 r. w Warszawie.

AI umożliwia również szybszą i bardziej efektywną walidację projektów opakowań. Tradycyjne metody, takie jak grupy fokusowe, są czasochłonne i kosztowne. AI pozwala na symulację i analizę reakcji konsumentów na różne projekty opakowań przed ich wprowadzeniem na rynek. Na przykład, narzędzie takie jak Spring by Sourcefile umożliwia generowanie i oceny wielu wersji projektów w krótkim czasie.

Redukcja zużycia plastiku

AI może pomóc w projektowaniu opakowań z mniejszą ilością plastiku, co jest kluczowe z punktu widzenia ochrony środowiska. Narzędzia AI pozwalają na analizę i optymalizację projektów opakowań, aby zminimalizować ilość używanego plastiku bez utraty ich funkcjonalności. Komunikacja dotycząca recyklingu opakowań jest często niespójna i trudna do zrozumienia dla konsumentów. AI może wspierać tworzenie bardziej przejrzystych i skutecznych komunikatów dotyczących recyklingu. Na przykład, w Yokohamie w Japonii, rozwinięto bota AI, który pomaga mieszkańcom w identyfikacji, jak prawidłowo segregować różne rodzaje opakowań. AI umożliwia dynamiczne monitorowanie i raportowanie danych dotyczących śladu węglowego i zużycia energii na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Przyszłość opakowań z AI

Sztuczna inteligencja znacząco wpływa na wszystkie etapy cyklu życia opakowań – od projektowania, przez produkcję, aż po utylizację. Dzięki AI możliwe jest tworzenie bardziej kreatywnych, spersonalizowanych i efektywnych opakowań, które lepiej odpowiadają na potrzeby konsumentów i mają mniejszy wpływ na środowisko. Przemysł opakowań, wykorzystując potencjał AI, może stać się bardziej innowacyjny i zrównoważony, co jest kluczowe w obliczu rosnących oczekiwań konsumentów i wyzwań środowiskowych. AI daje również możliwość szybszego reagowania na zmieniające się trendy rynkowe i preferencje konsumentów, co jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Przyszłość opakowań z AI wygląda obiecująco, oferując nowe możliwości zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

AI jest już szeroko stosowana w optymalizacji procesów produkcyjnych. W obszarach takich jak kontrola jakości i konserwacja predykcyjna, AI może analizować dane z linii produkcyjnych, aby przewidywać i zapobiegać awariom. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie kosztownych przestojów i zwiększenie efektywności produkcji.

Ci, którzy naprawdę skorzystają z tej rewolucji sztucznej inteligencji w zakresie śledzenia konsumentów, nie będą śledzić tego, co konsumenci już zrobili, ale przewidywać, co zamierzają zrobić w przyszłości. A potem oczywiście, wraz z tym przychodzą korzyści dla środowiska, jeśli produkujemy [tylko] rzeczy, o których wiemy, że będą potrzebne i które zostaną użyte, nie będziemy już dłużej cierpieć z powodu wyrzucania dużej ilości produktów 

- podkreślił Benjamin Punchard. AI pozwala również na wprowadzenie zmienności w produktach, co jest szczególnie ważne w przypadku produktów, które mają naturalne różnice w kształcie i rozmiarze. Na przykład, Marvel Technologies wykorzystuje AI do pakowania mięsa w opakowania o optymalnym rozmiarze dla każdego kawałka, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie materiałów opakowaniowych. Amazon zredukował wagę opakowań o 36 proc. dzięki wykorzystaniu AI do optymalizacji procesu pakowania. Konsumenci coraz bardziej cenią produkty spersonalizowane i unikalne. AI umożliwia produkcję na dużą skalę z zachowaniem indywidualnych cech każdego produktu. Dzięki temu możliwe jest spełnienie oczekiwań konsumentów bez zwiększania kosztów produkcji.

Czynnik ludzki? Najważniejszy.

Mimo że sztuczna inteligencja przynosi znaczne korzyści w przemyśle opakowań, kluczowe jest, aby nie zapominać o roli czynnika ludzkiego. Benjamin Punchard podkreśla, że nadmierne poleganie na AI, zwłaszcza w kreacji wizualnej i komunikacji z konsumentem, może prowadzić do problemów z zaufaniem klientów. Przykład opakowania popcornu z wygenerowanym obrazem astronauty z głową z popcornu, które budziło mieszane odczucia, ukazuje, że brak ludzkiego wglądu może skutkować dziwacznymi, a czasem nawet odpychającymi projektami. Ponadto, w świecie, gdzie autentyczność staje się coraz ważniejsza, konsumenci mogą być sceptyczni wobec produktów przedstawionych za pomocą nierealistycznych, generowanych komputerowo obrazów. Dlatego też, choć AI jest potężnym narzędziem, właściwa perspektywa i zaangażowanie ludzkie są niezbędne do zachowania autentyczności i budowania zaufania konsumentów. AI może co prawda wygenerować 100 różnych projektów opakowań w ciągu kilku minut, a następnie dokonać ich analizy i walidacji przy użyciu map cieplnych i śledzenia wzroku, ale nie jest w stanie zastąpić mózgu realnego artysty z krwi i kości, a jedynie składać nowe designy na podstawie starych.

Czytaj także: Samantha Dover, Mintel: AI to nadal niewyeksplorowana studnia potencjału dla branży beauty

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Opakowania
29.04.2024 12:39
Cosmetics Europe zawiedzione zapisami w tekście rozporządzenia PPWR przyjętym przez Parlament Europejski. Polskie firmy: jest wiele pytań i niewiadomych
Parlament Europejski przyjął ostatecznie tekst rozporządzania w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych PPWR. Do niektórych zapisów rozporządzenia już krytycznie odniosło się Cosmetics Europe – europejskie stowarzyszenie reprezentujące kilka tysięcy firm i narodowych stowarzyszeń działających w branży kosmetycznej.

24 kwietnia 2024 Parlament Europejski przyjął ostatecznie tekst rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych PPWR, które będzie miało istotny wpływ na biznes firm działających w sektorze kosmetycznym.

Rozporządzenie PPWR, którego celem jest rozwiązanie problemu stale rosnącej ilości odpadów, harmonizacja przepisów rynku wewnętrznego i pobudzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, zostało przyjęte 476 głosami za, przy 129 głosach przeciw i 24 wstrzymujących się – czytamy w komunikacie PE.

Zasady, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą Europejską, obejmują cele w zakresie redukcji opakowań (5 proc. do 2030 r., 10 proc. do 2035 r. i 15 proc. do 2040 r.) i nakładają na kraje UE obowiązek ograniczenia w szczególności ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Aby ograniczyć niepotrzebne opakowania, w przypadku opakowań zbiorczych, transportowych i handlu elektronicznego ustalono maksymalny współczynnik pustej przestrzeni na poziomie 50 proc. Producenci i importerzy będą również musieli zadbać o zminimalizowanie masy i objętości opakowań.

Od 1 stycznia 2030 r. zostaną zakazane niektóre rodzaje opakowań plastikowych jednorazowego użytku. Są to m.in. opakowania na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa, opakowania na żywność i napoje rozlewane i spożywane w kawiarniach i restauracjach, opakowania na pojedyncze porcje (np. na przyprawy, sosy, śmietanki, cukier), miniaturowe opakowania hotelowe na artykuły toaletowe i bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy (poniżej 15 mikronów).

Czytaj także: Korea Południowa usuwa z hoteli minikosmetyki  który rynek będzie kolejny?

Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie opakowania (z wyjątkiem lekkiego drewna, korka, tekstyliów, gumy, ceramiki, porcelany i wosku) będą musiały nadawać się do recyklingu po spełnieniu rygorystycznych kryteriów.

Rozporządzenie musi zostać formalnie zatwierdzone przez Radę Europejską, zanim wejdzie w życie.

– Spodziewamy się, że nastąpi to już po wakacjach, a korekta prawna i publikacja tekstu najprawdopodobniej będzie miała miejsce do końca 2024 r., raczej w czwartym niż w trzecim kwartale. Analizujemy już punkt po punkcie PPWR pod kątem branży kosmetycznej. Jest wiele pytań i niewiadomych – napisała w mediach społecznościowych dr Ewa Starzyk, dyrektor ds. naukowych i legislacyjnych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Czytaj także: Rozporządzenie opakowaniowe PPWR – obowiązki dla producentów, importerów i dystrybutorów kosmetyków oraz dostawców opakowań

Do przyjętego rozporządzenia odniosło się stowarzyszenie Cosmetics Europe w imieniu działających w Europie firm kosmetycznych i stowarzyszeń branżowych.  

"Europejski przemysł kosmetyczny w pełni popiera cele rewizji PPWR mające na celu harmonizację przepisów jednolitego rynku w zakresie opakowań i przejście w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań, jednakże Cosmetics Europe pozostaje zaniepokojone niektórymi elementami umowy" – czytamy w oświadczeniu.

Cosmetics Europe popiera przepisy zobowiązujące producentów do minimalizacji opakowań i docenia, że pozwalają one na elastyczność w projektowaniu i kształcie opakowania. Jak podkreśla organizacja, cieszy też fakt, że informacje na temat opakowań produktów (np. dotyczące składu materiału opakowaniowego, możliwości ponownego użycia opakowania lub minimalnej zawartości plastiku pochodzącego z recyklingu) będą mogły być podawane cyfrowo a nie na opakowaniach. "Jest to ważne w przypadku małych produktów kosmetycznych i pomoże zminimalizować opakowania i przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie redukcji odpadów" – potwierdza CE.

Zarazem Cosmetics Europe uważa, że przepisy rozporządzenia nie zapewniają pełnej harmonizacji dotyczącej opakowań na wszystkich rynkach państw członkowskich (mogą być na nich utrzymane i stosowane szczególne przepisy krajowe), co może ograniczać swobodny obrót opakowaniami w UE.

Cosmetics Europe podkreśla także, że zdaje sobie sprawę, iż organy normalizacyjne UE będą musiały opracować zharmonizowaną metodologię pomiaru zgodności z wymogami dotyczącymi minimalizacji opakowań. „Jesteśmy jednak bardzo rozczarowani, że przepisy te umożliwiają również unijnym organom normalizacyjnym ustanawianie nowych obowiązków w zakresie opakowań (standaryzowane maksymalne limity wagi i objętości) dla „najpopularniejszych typów i formatów opakowań”. Obowiązki te ograniczyłyby swobodę twórczą przedsiębiorstw przy projektowaniu opakowań, a ostatecznie ich zdolność do wyróżnienia opakowania swojego produktu na tle konkurencji” – zaznacza europejskie stowarzyszenie.

Cosmetics Europe jest również zawiedzione faktem, że ostateczny tekst PPWR zakazuje wszelkich jednorazowych opakowań hotelowych produktów kosmetycznych, niezależnie od ich objętości. „Ten rodzaj opakowania jest najczęściej stosowany w hotelach ze względów higienicznych, aby zapobiec dzieleniu się produktami przez wielu gości. Te nowe środki mogą powstrzymać gości od używania niektórych kosmetyków, np. pasty do zębów, ze względów higienicznych” – uzasadnia organizacja.

Cosmetics Europe ma także wątpliwości co do wykonalności wdrożenia przepisów dotyczących minimalnej zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego (PCR) w opakowaniach produktów. Ilość PCR zostanie obliczona „przez zakład produkcyjny”. Jednakże wiele małych zakładów produkcyjnych koncentruje się na produkcji niektórych rodzajów opakowań z tworzyw sztucznych, w których ze względów higienicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalnych nie można umieścić wymaganej minimalnej zawartości PCR. Ci producenci mogą nie być w stanie przestrzegać przepisów. Dzieje się tak w przypadku producentów produkujących pompki do butelek zapachowych.

„Z niecierpliwością czekamy na zatwierdzenie przez Radę UE tymczasowego porozumienia jesienią i kontynuację naszego dialogu na temat wdrażania PPWR z ustawodawcami UE. Z niecierpliwością czekamy również na wskazówki od Komisji Europejskiej dotyczące aspektów tekstu, które wymagają dalszego wyjaśnienia, aby zapewnić sprawne wdrożenie rozporządzenia” – napisano w oświadczeniu.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
21. maj 2024 11:45