StoryEditor
Surowce
25.02.2022 00:00

Zasady stosowania lilialu w produktach chemii gospodarczej po 1 marca 2022 roku

Nie istnieje zakaz stosowania lilialu w produktach chemii gospodarczej, chyba że zostanie przekroczone ogólne stężenie graniczne powodujące zaklasyfikowanie produktu końcowego przeznaczonego do obrotu konsumenckiego jako repro. 1B. – podaje Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Rozporządzenie nr 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r.[1] (15 ATP do CLP), zmieniło dotychczasową klasyfikację lilialu (INCI: Butylphenyl Methylpropianal | UPAC: Aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy | CAS 80-54-6).

Od 1 marca 2022 r. lilial będzie klasyfikowany jako substancja szkodliwa na rozrodczość kategorii 1B (Repro. 1B) tzw. CMR kategorii 1B.

 Zgodnie z załącznikiem XVII, pozycja 28, 29, 30 rozporządzenia REAC

28. Substancje, które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio w dodatku 1 lub dodatku 2;
29. Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające mutagennie na komórki rozrodcze kategorii 1 A lub 1B w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio
w dodatku 3 lub dodatku 4;
30 .Substancje, które są zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 A lub 1B
w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i są wymienione odpowiednio
w dodatku 5 lub dodatku 6

nie są wprowadzane do obrotu lub stosowane:

– jako substancje

– jako składniki innych substancji, lub

– w mieszaninach do powszechnej sprzedaży, gdy indywidualne stężenie w substancji lub mieszaninie jest równe lub większe niż:

– odpowiednie specyficzne stężenie graniczne określone w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, lub

– odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego określonego w części 3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

W produktach chemii gospodarczej lilial stosowany jest jako składnik mieszaniny chemicznej i w takiej formie jest wprowadzany do obrotu do sprzedaży powszechnej, czyli tzw. obrotu konsumenckiego. Lilial nie posiada również specyficznego stężenia granicznego (SCL), a ogólne stężenie graniczne dla klasyfikacji substancji ze względu na szkodliwość dla rozrodczości kategorii 1A i 1B – w przypadku lilialu wynosi 0.3 proc.

Powyższa analiza prawna pozwala stwierdzić, że nie istnieje zakaz stosowania lilialu w produktach chemii gospodarczej, chyba że zostanie przekroczone ogólne stężenie graniczne powodujące zaklasyfikowanie produktu końcowego przeznaczonego do obrotu konsumenckiego jako repro. 1b.

Wymagania prawne dotyczą także produktów już wprowadzonych do obrotu – wszystkie produkty będące na rynku po 1 marca 2022 r. muszą być zgodnie z ww. aspektami prawnymi (także produkty wprowadzone przed 1 marca 2022 r.).

Źródło: kosmetyki-detergenty.pl 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
30.11.2023 08:00
Zmiany legislacyjne w przemyśle kosmetycznym w 2024 roku. Składniki, formuły, etykietowanie [WEBINAR]
Do jakich zmian należy przygotować firmę i portfolio produktów?Shutterstock
Branża kosmetyczna znajduje się pod ciągłą presją zmiany prawa szczególnie w zakresie składu produktów. 2023 r. przyniósł szereg obostrzeń lub ich zapowiedzi w stosowaniu kolejnych surowców oraz umieszczania odpowiednich informacji na etykietach. Rok 2024 wcale nie zapowiada się łatwiejszy i mniej intensywny. Do jakich zmian należy przygotować firmę i portfolio produktów?

Zmiany legislacyjne i ich wpływ na branżę kosmetyczną skupiają się głównie na składnikach kosmetycznych i kwestiach etykietowania. Jest to duże wyzwanie dla producentów kosmetyków, którzy muszą bacznie obserwować nadchodzące regulacje i w porę dostosować pod nie swój produkt kosmetyczny. Często konieczna jest również zmiana formulacji tak, aby wyeliminować z receptury dany zakazany składnik lub dostosować jego stężenie do wymaganego regulacją limitu.

Czytaj: Od 16 sierpnia 2023 nowe przepisy dotyczące oznaczania alergenów w kosmetykach

Czytaj: 30 kolejnych substancji zakazanych do stosowania w kosmetykach

Czytaj: Komisja Europejska zakaże sprzedaży kosmetyków z wysokim stężeniem retinolu. Przygotuj się na zmiany w prawie!

 

Jakie regulacje czekają na producentów kosmetyków w 2024 roku i kiedy wchodzą one w życie? Jakie są terminy na dostosowanie produktów do tych regulacji? Na te pytania odpowiemy w webinarze poświęconym zmianom legislacyjnym w branży kosmetycznej, który odbędze się już 12 grudnia 2023 o godz. 11.00

 

KUP DOSTĘP: TUTAJ

Z webinaru dowiesz się:

 • Które składniki w kosmetykach uległy zmianom regulacyjnym?
 • Jakie składniki będą zakazane lub ograniczone w ciągu najbliższych lat?
 • Jakich zmian możemy się spodziewać w 2024 roku?
 • Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie kosmetycznym?
 • Jaki jest cel zmian legislacyjnych?
 • Co  grozi za niedostosowanie się do zmian w wyznaczonym terminie?
 • Czy istnieje okres przejściowy dla wprowadzanych zmian?
 • Czy zmiany w prawie kosmetycznym są odpowiedzią na realne problemy?

 

Webinar poprowadzi Monika Rek, współzałożycielka firmy MPR Labs oraz MPR Science, safety assessor z wieloletnim doświadczeniem w branży kosmetycznej w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Pomaga we wdrażaniu kosmetyków na rynek europejski i brytyjski. Mgr chemii – absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Członek Polskiego Towarzystwa Chemików Kosmetologów oraz Grupy Roboczej ds. Kosmetyków przy Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Autorka wielu artykułów branżowych oraz prelegent i szkoleniowiec z zakresu legislacji kosmetycznej.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
27.11.2023 09:55
Od 1 grudnia kolejne substancje zakazane w kosmetykach
Po 1 grudnia 2023 r. produkty zawierające substancje sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, objęte\rozporządzeniem będą musiały być wycofane z rynku. Shutterstock
Od 1 grudnia 2023 r. niektóre produkty kosmetyczne będą musiały zostać wycofane z rynku. Tego dnia wchodzi w życie rozporządzenie, które wyklucza stosowanie w produktach wielu substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.

1 grudnia br. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1490 z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość - przypomina Cosmetosafe Consulting. Tzw. Omnibus VI, wdrożyło postanowienia 18 ATP do CLP (Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 2022/692 z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin).

Rozporządzenie wprowadziło zmiany w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w zakresie zakazu stosowania w produktach kosmetycznych substancji wymienionych w 18 ATP do CLP, między innymi:

 • Benzophenone CAS: 119-61-9
 • Theophylline CAS: 58-55-9
 • Melamine CAS:108-78-1
 • Margosa, ext. (from the kernels of Azadirachta indica) [Ekstrakt z margosy [z ziaren Azadirachta indica, ekstrahowany za pomocą wody, a następnie przetworzony za pomocą rozpuszczalników organicznych] CAS: 84696-25-3
 • Trimethylolpropane Triacrylate CAS: 15625-89-5
 • Pentetic Acid CAS: 67-43-6
 • Pentasodium Pentetate CAS: 140-01-2
 • 2-ethylhexanoic acid and its salts [Kwas 2-etyloheksanowy i jego sole z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008] CAS: 149-57-5/-

 

 

Od 1 grudnia 2023 r. zacznie obowiązywać zakaz wprowadzania i udostępniania na rynku produktów kosmetycznych zawierających składniki wymienione w rozporządzeniu (UE) 2023/1490. Po 1 grudnia 2023 r. produkty zawierające substancje objęte Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1490 z dnia 19 lipca 2023 r. będą musiały być wycofane z rynku.   

 

Zobacz cały dokument 

 

 

 

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
10. grudzień 2023 17:59