StoryEditor
Prawo
08.02.2023 00:00

Białoruskie kosmetyki i inne produkty trafią na czarną listę UE

Białoruskie kosmetyki czeka potencjalny zakaz eksportu do krajów Unii Europejskiej, jak donosi agencja Reuters. Nad rozszerzeniem sankcji nałożonych już na Rosję na teren Białorusi debatują politycy unijni, więc nad eksportem marek, za którym tęsknią imigranci, mogą zbierać się czarne chmury.

Jak donosi agencja Reuters, ambasadorowie Unii Europejskiej dyskutowali w piątek o rozszerzeniu sankcji na sąsiada i sojusznika już bojkotowanej Rosji, Białoruś. Krok ten ma na celu rozprawienie się z obchodzeniem sankcji nałożonych na Rosję przez firmy przesyłające zakazane produkty przez jej sąsiada. Unijni dyplomaci powiedzieli agencji Reutera, że rozmowy mają na celu upodobnienie sankcji nałożonych na Białoruś do sankcji nałożonych na Rosję.

Wśród propozycji są ograniczenia importu z Białorusi ropy naftowej, węgla i złota, a także eksportu niektórych maszyn i technologii, które mogłyby być wykorzystywane przez wojsko. Urzędnik Unii Europejskiej powiedział, że dyskusje między krajami unijnymi będą kontynuowane, a porozumienie prawdopodobnie nastąpi w przyszłym tygodniu. Ten sam urzędnik twierdzi, że blok próbuje znaleźć równowagę, dając jasno do zrozumienia, że poparcie białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki dla Moskwy było nie do przyjęcia, jednocześnie starając się nie sprawiać zbyt wielu trudności ludności cywilnej. - To precyzyjny manewr. Staramy się dokręcić śrubę, ale nie za bardzo - powiedział pewien urzędnik pod warunkiem zachowania anonimowości.

Białoruś jest wykorzystywana do obejścia sankcji nałożonych na Rosję, co oznacza, że Unia Europejska musi zaostrzyć swoje środki zapobiegawcze, by rosyjskie produkty nie trafiały na europejski rynek. Unia nałożyła szereg sankcji na Rosję od czasu jej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., zabraniając importu produktów, w tym ropy naftowej pochodzącej z morza, węgla, stali, złota, drewna i tworzyw sztucznych. Na liście zakazanych produktów znajdują się również rosyjskie owoce morza, alkohole, papierosy i kosmetyki. Unia nałożyła również pewne ograniczenia na Białoruś, która według oficjalnych informacji pozwoliła Rosji wystrzelić rakiety ze swojego terytorium oraz rosyjskim żołnierzom, czołgom i samolotom przekraczać jej terytorium. Sankcje te obejmują wyroby tytoniowe, potaż, paliwa mineralne oraz wyroby z drewna, stali i gumy. W sektorze finansowym środki przymusu są podobne; obowiązuje zakaz transakcji z bankiem centralnym Białorusi i wydawania mu banknotów denominowanych w euro, ograniczenia wpływów finansowych z Białorusi oraz zakaz świadczenia usługi przesyłania wiadomości SWIFT pięciu białoruskim bankom.

Na terenie Białorusi działają takie marki kosmetyczne, jak BelorDesign, Relouis, LuxVisage, Belita, Vitex, Hydroeffect czy Satin Hair; część z nich trafiała do tej pory w bardzo niewielkich ilościach do Polski wraz z imigrantami oraz drogą oficjalną, można je było znaleźć również w Czechach i na Słowacji.

Czytaj także: Moral Rating Agency: dlaczego tyle marek nie opuściło Rosji?

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
28.05.2024 10:16
Nowa regulacja ekoprojektowania w Unii Europejskiej
Canva
Unia Europejska zatwierdza nowe przepisy dotyczące ekoprojektowania, rozszerzając wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju na wszystkie produkty wprowadzane na rynek europejski, poza nielicznymi wyjątkami.

Rada Unii Europejskiej oficjalnie przyjęła nowe regulacje ekoprojektowania, które zastępują dotychczasową dyrektywę i poszerzają jej zakres. Od teraz przepisy obejmują nie tylko produkty energetyczne, ale wszystkie rodzaje dóbr dostępne na rynku UE. Regulacje te mają na celu stymulowanie przemysłu do myślenia o cyrkularności produktów już na etapie ich projektowania.

Nowe wymogi dotyczą trwałości produktów, możliwości ich ponownego użycia, modernizacji, naprawy, a także zawartości materiałów recyklingowych i efektywności energetycznej. Dodatkowo, wprowadzono cyfrowy paszport produktu, który ma informować o śladzie węglowym i wpływie produktu na środowisko. Przemysł będzie miał 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Nowe rozporządzenie wprowadza bezpośredni zakaz niszczenia niesprzedanych tekstyliów i obuwia (z wyjątkami) i upoważnia Komisję do wprowadzenia w przyszłości podobnych zakazów w odniesieniu do innych produktów. Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu zostanie dostosowane do ustawy o usługach cyfrowych, jeśli chodzi o produkty sprzedawane w internecie.

Dzięki rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu stwarzamy odpowiednie zachęty dla branży do myślenia o obiegu zamkniętym już od samej koncepcji projektowej produktów, które planują produkować i sprzedawać w UE.

- powiedział o nowych regulacjach Pierre-Yves Dermagne, belgijski wicepremier oraz minister gospodarki i zatrudnienia.

Po zatwierdzeniu przez Radę, akt prawny zostanie podpisany przez prezydenta Parlamentu Europejskiego i prezydenta Rady, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy te mają również znaleźć zastosowanie w zamówieniach publicznych, aby promować zakup zielonych produktów.

Obowiązująca dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE ustanowiła wymagania dotyczące efektywności energetycznej obejmujące 31 grup produktów. Według obliczeń Komisji pozwoliło to zaoszczędzić 120 miliardów euro na wydatkach na energię i doprowadziło do niższego o 10 proc. rocznego zużycia energii przez produkty objęte jej zakresem. Nowe rozporządzenie zostało zaproponowane przez Komisję 30 marca 2022 r. Rada przyjęła swoje podejście ogólne 23 maja 2023 r., a wstępne porozumienie z Parlamentem osiągnęła 4 grudnia 2023 r.

Czytaj także: Unia Europejska zaostrza ograniczenia dotyczące stosowania silikonów D5 i D6 w kosmetykach

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
21.05.2024 10:39
Rząd pracuje nad projektem zmiany ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym — co to oznacza dla konsumentów i firm?
Nowe prawo ma zmieniać zasady działania postępowań grupowych.Tingey Injury Law Firm via Unsplash
Projekt ustawy, który ma być omawiany przez rząd w najbliższy wtorek, umożliwi składanie w sądach powszechnych zbiorowych pozwów przeciwko przedsiębiorcom za naruszanie interesów konsumentów oraz umożliwi dochodzenie odszkodowań. Na posiedzeniu Rady Ministrów zaplanowanym na dziś przedyskutowany zostanie projekt zmiany ustawy o postępowaniu grupowym, wprowadzający do polskiego prawa postanowienia dyrektywy UE z 25 listopada 2020 r.

Zgodnie z projektem, to sądy okręgowe będą odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących praktyk naruszających interesy konsumentów. W projektowanej ustawie przewidziano, że nowy model pozwów grupowych będzie funkcjonować równolegle do istniejącego systemu, opartego na działaniach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Cel zmiany to zwiększenie skuteczności ochrony konsumentów w obliczu globalizacji i cyfryzacji rynków.

Procesy grupowe będą mogły być inicjowane przez specjalnie upoważnione do tego podmioty, które muszą spełniać normy fachowości i niezależności zgodnie z wymogami dyrektywy 2020/1828. Organizacje te, aby uzyskać uprawnienia do składania pozwów grupowych, muszą prowadzić przez co najmniej rok działalność niezarobkową na rzecz ochrony konsumentów, nie mogą znajdować się w upadłości ani nie mogą być niewypłacalne.

Dodatkowo, wymagana jest niezależność od wpływów zewnętrznych, zwłaszcza od przedsiębiorców, co ma zapobiegać potencjalnym konfliktom interesów. Dla zapewnienia tego, podmioty upoważnione muszą mieć wypracowane odpowiednie procedury, które uniemożliwią wpływanie na nie przez strony mogące odnieść korzyści z grupowych pozwów. Wszystkie te środki mają na celu wzmocnienie ochrony praw konsumentów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Czytaj także: Raport Ukrainka w Polsce: większość uchodźczyń nie zna swoich praw konsumenckich, efekty dotkną wszystkich

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
28. maj 2024 10:23