StoryEditor
Prawo
07.03.2024 11:02

Dr Smile został ukarany przez Prezesa UOKiK grzywną 3,5 miliona złotych

Nakładki na zęby Dr Smile zostały hitem mediów społecznościowych. / Diana Polekhina via Unsplash
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył sankcje na firmę Dr Smile za praktyki związane z zawieraniem umów z klientami, brak potwierdzenia ich formy pisemnej oraz używanie niedozwolonych postanowień umownych. Pracownicy spółki stosowali techniki manipulacji i presję czasową, zachęcając do bezpośredniego zatwierdzenia dokumentów. Firma została obciążona karą finansową wynoszącą niemal 3,5 miliona złotych.

Firma Dr Smile Polska proponowała usługę korygowania nieprawidłowości zgryzu za pomocą indywidualnie projektowanych, personalizowanych aparaturowych nakładek na zęby. Z uwagi na ich specyficzne dopasowanie do każdego klienta, produktów tych nie można było zwrócić. Konsumenci umawiali się na wizyty w klinikach współpracujących z firmą poprzez jej serwis internetowy, gdzie odbywał się skan dentystyczny. Na jego podstawie Dr Smile opracowywał indywidualny plan terapeutyczny i organizował konsultacje telefoniczne. Praktyki te stały się przedmiotem zastrzeżeń ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadząc do licznych reklamacji zgłoszonych do Urzędu w 2023 roku.

Reklamacje kierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów głównie dotyczyły niejasności w procesie zawarcia umów. Klienci zgłaszali, że rozmowy z przedstawicielami firmy były prowadzone w sposób mylący — konsumentom wydawało się, że jedynie wybierają plan leczenia, nie zdając sobie sprawy, że dokonują zakupu. Co więcej, zgłoszenia wskazywały na wywieranie presji czasowej i namawianie do natychmiastowego podjęcia decyzji zakupowej w trakcie połączenia, bez informowania o możliwości odstąpienia od umowy.

image

Aktualny komunikat na stronie Dr Smile.

Dr Smile

Prezes Urzędu podjął dwie procedury przeciwko firmie — jedna dotyczyła naruszania zbiorowych interesów konsumentów, a druga stosowania zakazanych klauzul w umowach. Obydwie zakończyły się wydanymi decyzjami i łączną karą finansową blisko 3,5 mln zł. Pracownicy Dr Smile przesyłali klientom linki z ofertą korekty zgryzu, które zawierały szczegóły leczenia, oczekiwane rezultaty w formie symulacji 3D i koszty usługi (wysokości kilka do kilkunastu tysięcy złotych). Było to pierwsze przedstawienie takich informacji, mimo braku wcześniejszej możliwości zapoznania się z ofertą przez klientów. Konsultanci intensywnie zachęcali do podpisania umowy od razu, używając presji i manipulacji, podkreślając niesamowite rezultaty używania nakładek i oferując wysokie zniżki przy wahaniu klientów.

Przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć potwierdzenie umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku. Klienci Dr Smile nie otrzymywali takich potwierdzeń. Link przesyłany w trakcie rozmowy nie spełniał wymogów trwałego nośnika, ponieważ firma mogła go zmieniać, co zostało zakwestionowane przez Prezesa UOKiK. Ponadto, gdy klienci chcieli odstąpić od umowy, firma proponowała "Porozumienie o anulowaniu umowy", zawierające klauzulę rezygnacji z przyszłych roszczeń, co mogłoby ograniczyć odpowiedzialność firmy za potencjalne błędy w świadczeniu usług. Urząd uznał to za niedozwolone, co oznacza, że klauzula ta nie ma zastosowania do konsumentów.

Czytaj także: Szczoteczka i pasta do zębów, nić dentystyczna i płyn do płukania to niezbędne produkty do higieny jamy ustnej

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
21.05.2024 10:39
Rząd pracuje nad projektem zmiany ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym — co to oznacza dla konsumentów i firm?
Nowe prawo ma zmieniać zasady działania postępowań grupowych.Tingey Injury Law Firm via Unsplash
Projekt ustawy, który ma być omawiany przez rząd w najbliższy wtorek, umożliwi składanie w sądach powszechnych zbiorowych pozwów przeciwko przedsiębiorcom za naruszanie interesów konsumentów oraz umożliwi dochodzenie odszkodowań. Na posiedzeniu Rady Ministrów zaplanowanym na dziś przedyskutowany zostanie projekt zmiany ustawy o postępowaniu grupowym, wprowadzający do polskiego prawa postanowienia dyrektywy UE z 25 listopada 2020 r.

Zgodnie z projektem, to sądy okręgowe będą odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących praktyk naruszających interesy konsumentów. W projektowanej ustawie przewidziano, że nowy model pozwów grupowych będzie funkcjonować równolegle do istniejącego systemu, opartego na działaniach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Cel zmiany to zwiększenie skuteczności ochrony konsumentów w obliczu globalizacji i cyfryzacji rynków.

Procesy grupowe będą mogły być inicjowane przez specjalnie upoważnione do tego podmioty, które muszą spełniać normy fachowości i niezależności zgodnie z wymogami dyrektywy 2020/1828. Organizacje te, aby uzyskać uprawnienia do składania pozwów grupowych, muszą prowadzić przez co najmniej rok działalność niezarobkową na rzecz ochrony konsumentów, nie mogą znajdować się w upadłości ani nie mogą być niewypłacalne.

Dodatkowo, wymagana jest niezależność od wpływów zewnętrznych, zwłaszcza od przedsiębiorców, co ma zapobiegać potencjalnym konfliktom interesów. Dla zapewnienia tego, podmioty upoważnione muszą mieć wypracowane odpowiednie procedury, które uniemożliwią wpływanie na nie przez strony mogące odnieść korzyści z grupowych pozwów. Wszystkie te środki mają na celu wzmocnienie ochrony praw konsumentów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Czytaj także: Raport Ukrainka w Polsce: większość uchodźczyń nie zna swoich praw konsumenckich, efekty dotkną wszystkich

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
20.05.2024 14:03
Unia Europejska zaostrza ograniczenia dotyczące stosowania silikonów D5 i D6 w kosmetykach
Model kulkowy cząsteczki dekametylocyklopentasiloksanu znaleziony w strukturze krystalicznej określonej za pomocą dyfrakcji promieni rentgenowskich monokryształu.Ben Mills/Getty Images
W związku z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, producenci kosmetyków muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem — istotnym ograniczeniem używania silikonów D5 i D6. Ostatnie zmiany w przepisach REACH mogą znacząco wpłynąć na przyszłość branży kosmetycznej.

Unia Europejska ponownie aktualizuje swoje regulacje dotyczące substancji chemicznych stosowanych w produktach kosmetycznych, wprowadzając nowe ograniczenia dla silikonów D5 (dekametylocyklopentasiloksanu) i D6 (dodekametylocykloheksasiloksanu). Zmiany, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 maja 2024 roku, mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu tych substancji na środowisko, zwłaszcza na ekosystemy wodne.

Silikony D5 i D6 to związki chemiczne należące do grupy cyklicznych siloksanów. D5 i D6 są cenione w przemyśle kosmetycznym ze względu na ich właściwości, takie jak zdolność do tworzenia lekkiej, aksamitnej warstwy na skórze oraz poprawianie aplikacji i trwałości kosmetyków. Ze względu na swoje właściwości, te silikony znajdują zastosowanie w szerokiej gamie produktów kosmetycznych, w tym w kremach, balsamach, szminkach czy produktach do pielęgnacji włosów. Jednak ze względu na ich trwałość środowiskową i potencjalne ryzyko akumulacji w ekosystemach, ich użycie jest regulowane przez nowe przepisy Unii Europejskiej.

Zgodnie z zaktualizowanymi ograniczeniami REACH, D5 oraz D6 mogą być używane w kosmetykach zgodnie z następującymi warunkami:

Dekametylocyklopentasiloksan (D5):

  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach kosmetycznych do spłukiwania (w zastosowaniu od 31 stycznia 2020 r.)
  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach kosmetycznych pozostających na skórze (w zastosowaniu od 6 czerwca 2027 r.)

Dodekametylocykloheksasiloksan (D6):

  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach do spłukiwania i pozostających na skórze (w zastosowaniu od 6 czerwca 2027 r.)

Komisja Europejska uważa, że trzyletni okres przejściowy dla nowych ograniczeń jest odpowiedni, aby zrównoważyć dwie potrzeby: ograniczenie emisji w odpowiednim czasie oraz zapewnienie przemysłowi wystarczającego czasu na dostosowanie się do nowych wymagań.

Analizując wpływ tych zmian na rynek kosmetyczny, eksperci wskazują na konieczność przeprowadzenia reformulacji wielu popularnych produktów. Kosmetyki takie jak kremy, balsamy czy maseczki będą musiały zostać zmodyfikowane, aby przestrzegać nowych ograniczeń. Oprócz aspektów technicznych, regulacje te rzucają światło na rosnącą świadomość ekologiczną wśród konsumentów i legislatorów. W kontekście globalnego ruchu na rzecz ochrony środowiska, decyzje takie jak te pokazują, że przemysł kosmetyczny jest coraz bardziej zobowiązany do przestrzegania zrównoważonych praktyk.

Czytaj także: Nowa nowelizacja unijnego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków: retinol i inne substancje zakazane lub objęte ograniczeniami w kosmetykach

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
21. maj 2024 22:44