StoryEditor
Prawo
25.03.2022 00:00

PwC: Niemcy wprowadzają przepisy, które wymuszą utrzymanie należytej staranności w łańcuchu dostaw

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie prawo niemieckie, które nakłada na podmioty działające w Niemczech i zatrudniające powyżej 3 000 pracowników (od 1 stycznia 2024 r. ponad 1 000 pracowników) obowiązek analizy ryzyka naruszeń praw człowieka i zagrożeń dla środowiska w łańcuchu dostaw towarów i usług, z których korzystają w ramach prowadzonej działalności. Innymi słowy niemiecki przedsiębiorca będzie rozliczany z tego czy dokonał weryfikacji swoich dostawców (również zagranicznych) z tego czy przestrzegają powyższych regulacji – wyjaśnia Krzysztof Wiński, dyrektor w PwC.

Warto podkreślić, iż niemieckie regulacje nie są czymś nowym. Tego rodzaju regulacje stanowią wypełnienie zobowiązań międzynarodowych i zaczynają się pojawiać również w innych państwach takich jak Francja, Belgia, Holandia. Niemcy to po prostu kolejny przystanek legislacyjny. Dodatkowo UE pracuje nad wdrożeniem specjalnej dyrektywy w tym zakresie co oznacza, że w najbliższej przyszłości każde państwo członkowskie będzie zobowiązane do wdrożenia tego typu regulacji. 

Skutki dla polskich przedsiębiorców? 

Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy przedsiębiorca dostarcza towary lub usługi z jakiegokolwiek innego kraju (również Polski) podmiotom spełniającym kryterium ilości pracowników i działającym na terenie Niemiec, będzie zmuszony do przedstawienia swojemu niemieckiemu kontrahentowi regulaminu dotyczącego przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka i należytej staranności. W praktyce będzie zmuszony udowodnić, że w toku prowadzonej działalności przestrzega te regulacje.  

Obowiązki należytej staranności obejmują:
1.    Ustanowienie systemu zarządzania ryzykiem w zakresie praw człowieka i środowiska;
2.    Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie;
3.    Przeprowadzanie regularnych analiz ryzyka;
4.    Wydanie oświadczenia o polityce w tym zakresie;
5.    Ustanawiać środki zapobiegawcze we własnym obszarze działalności i wobec bezpośrednich dostawców;
6.    Podejmowanie działań naprawczych;
7.    Ustalenie procedury reklamacyjnej;
8.    Wdrażanie obowiązków należytej staranności w odniesieniu do ryzyka u dostawców pośrednich oraz
9.    Dokumentowanie.

Przewidywane kary

Warto podkreślić, że niemieccy przedsiębiorcy będą szczególnie zainteresowani wypełnieniem obowiązków w tym zakresie ze względu na możliwe kary w przypadku ich niedotrzymania, które wynoszą od 100 tys. EUR do nawet 8 mln euro. Tym samym dość łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku braku przestrzegania przez polskiego dostawcę powyższych regulacji albo braku możliwości udowodnienia, że przestrzega te regulacje niemiecki kontrahent może nawet podjąć decyzję o zerwaniu współpracy w niektórych przypadkach. Po prostu wtedy nie narazi się na wysokie kary finansowe. I mimo, że polski przedsiębiorca nie jest dotknięty bezpośrednio tymi regulacjami to jednak musi zrobić wszystko, żeby jego kontrahent uniknął kar. 

Jakie kroki można podjąć?

Przede wszystkim warto przeanalizować wewnętrzne procedury, aby zweryfikować czy spełniają one wymogi nowych przepisów, aby móc dalej współpracować z podmiotami działającymi na terenie Niemiec. W przypadku braku procedur należy zacząć od podstaw tj. przeanalizować swoją aktualną sytuację w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących praw człowieka i środowiska. 

Autorem powyższego komentarza jest Krzysztof Wiński, dyrektor w PwC
 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
11.07.2024 00:00
Dostawca Harrodsa pod lupą śledczych w związku z naruszeniem zakazów eksportu perfum do Rosji
Luksusowe perfumy Boadicea the Victorious miały mimo zakazów trafić na rosyjski rynek.Boadicea the Victorious
David Crisp, dyrektor firmy dostarczającej luksusowe perfumy do domu handlowego Harrods, staje przed poważnymi oskarżeniami o łamanie brytyjskich sankcji nałożonych na Rosję. Kontynuował sprzedaż swoich ekskluzywnych produktów do Rosji mimo zakazów, co doprowadziło do jego usunięcia ze stanowiska i wszczęcia śledztwa.

David Crisp, dyrektor firmy, która odpowiada za dostarczanie perfum do ekskluzywnych sklepów, takich jak londyński dom towarowy Harrods, znalazł się pod lupą śledczych. Jak wykazało londyńskie orzeczenie sądu cywilnego z zeszłego tygodnia, Crisp świadomie naruszał zakazy eksportowe, kontynuując sprzedaż swoich produktów do Rosji jeszcze w 2023 roku.

W dowodach przedstawionych sądowi, prywatny detektyw podszył się pod klienta, aby zdobyć informacje. Crisp miał powiedzieć, że rynek rosyjski “ma się naprawdę dobrze” i że ignoruje “zarządzenia rządowe”. W rezultacie, sądowy nakaz usunął Cripsa ze stanowiska szefa firmy po zarzutach, że wbrew międzynarodowym sankcjom eksportował swoje perfumy do Rosji. Najdroższy z jego zapachów, Boadicea the Victorious, kosztujący 1400 funtów za butelkę, miał trafić na półki w Moskwie.

David Crisp, niegdyś finansista, przekształcił markę Boadicea the Victorious w globalny sukces, z produktami dostępnymi w luksusowych domach towarowych, takich jak Harrods, Selfridges i Harvey Nichols. Pod jego kierownictwem firma zdobyła także miejsce w luksusowym domu towarowym Tsum w Moskwie oraz otworzyła sklepy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednakże, obecnie, na mocy decyzji Sądu Najwyższego, został usunięty z funkcji dyrektora pięciu spółek związanych z produkcją i dystrybucją perfum.

David Garofalo, przewodniczący rady nadzorczej i główny inwestor, który zainwestował w firmę w 2010 roku, oskarża Crispa o narażenie reputacji firmy i łamanie prawa poprzez ignorowanie międzynarodowych sankcji. W wyniku tych działań, Crisp został aresztowany przez HMRC (brytyjski Urząd Podatków i Ceł) 10 października 2023 roku, a jego urządzenia elektroniczne zostały skonfiskowane. Śledztwo dotyczy podejrzeń, że zarządzane przez niego firmy świadomie eksportowały luksusowe perfumy do Rosji, łamiąc zakaz nałożony po inwazji Putina na Ukrainę w 2022 roku.

Czytaj także: Polski poseł i ukraiński deputowany na tropach nieetycznych działań Oriflame w kontekście wojny w Ukrainie

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
08.07.2024 10:28
UOKiK rozpoczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie potencjalnej zmowy firm obsługujących Biedronkę i Dino
Zmowa miała dotyczyć usług logistycznych świadczonych dla Biedronki i Dino.Shutterstock
W odpowiedzi na sygnały o potencjalnych naruszeniach, Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące praktyk rynkowych sieci handlowych Biedronka i Dino oraz firm przewozowych je obsługujących. Postępowanie ma na celu zbadanie potencjalnych porozumień ograniczających konkurencję na rynku pracy.

W lutym i kwietniu bieżącego roku, za zgodą sądu i w asyście Policji, pracownicy UOKiK przeprowadzili przeszukania w siedzibach spółek Jeronimo Martins Polska, Dino Polska oraz firm transportowych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny poinformował, że analiza zebranych materiałów jest w toku. Istnieją podejrzenia, że przedsiębiorcy świadczący usługi dla sieci Biedronka i Dino mogli zawrzeć porozumienie, w myśl którego nie konkurowali o pracowników. Jeśli potwierdzą się te podejrzenia, konsekwencje mogą być poważne.

Podejrzewamy, że przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi dla sieci Biedronka i Dino, mogli zawrzeć porozumienie, w myśl którego nie konkurowali pomiędzy sobą o pracowników. Sprawdzamy również, czy tego typu ustalenia mogły być koordynowane przez sieci handlowe. Skutkiem analizowanych praktyk byłby brak elastyczności zmiany pracy przez kierowców oraz ograniczenie tempa wzrostu ich płac

powiedział prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menedżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi kara pieniężna do 2 mln zł. Prawo konkurencji zabrania wszelkich porozumień, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, a zmowy cenowe, przetargowe i podział rynku to tylko niektóre z przykładów niedozwolonych działań.

UOKiK edukuje działy HR i pracodawców

Prezes UOKiK podkreśla, że zmowy ograniczające konkurencję na rynku pracy mają negatywny wpływ na sytuację pracowników oraz dynamikę rozwoju gospodarczego. Aby zwiększyć świadomość na ten temat, przygotowano specjalny poradnik wyjaśniający, kiedy takie działania mogą być niedozwolone i jakie kary mogą za nie grozić. Poradnik jest skierowany do pracowników, działów HR, przedsiębiorców oraz związków zawodowych. Zawiera on informacje na temat różnych form niedozwolonych porozumień, takich jak wage-fixing i no-poaching, oraz ich potencjalne skutki.

Prezes UOKiK zwraca uwagę, że klauzule zakazujące pracownikom podejmowania zatrudnienia u konkurentów po ustaniu stosunku pracy lub wykonywania zadań dla innych podmiotów w trakcie trwania pracy mogą stanowić naruszenie prawa konkurencji, jeśli są wprowadzone w wyniku porozumienia z innymi podmiotami. Poradnik wyjaśnia również, że prawo ochrony konkurencji odnosi się nie tylko do osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także do tych świadczących pracę na umowę zlecenie i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wydane w 2022 i 2023 roku decyzje UOKiK dotyczące ustalania płac zawodników w ligowych rozgrywkach koszykarskich i żużlowych stanowią przykład na to, jak daleko mogą sięgać konsekwencje naruszeń prawa konkurencji na rynku pracy.

Czytaj także: UOKiK nałożył karę na Amazon za wprowadzanie konsumentów w błąd

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
13. lipiec 2024 02:20