StoryEditor
Biznes
19.10.2023 18:12

Małgorzata Greszta, Polski Pakt Plastikowy i CSR Consulting: Wszyscy są pro-CSR, ale tylko deklaratywnie [FBK 2023]

Działania CSR — to bardzo modny termin, którego używa wiele marek w swojej komunikacji, ale co to tak naprawdę znaczy? Czy faktycznie brand, który deklaruje bycie odpowiedzialnym społecznie, wie w ogóle, co za takim stwierdzeniem powinno pójść? O tym opowiedziała na Forum Branży Kosmetycznej 2023 Małgorzata Greszta.

Działania CSR (Corporate Social Responsibility) to inicjatywy podejmowane przez firmy, które wykraczają poza tradycyjny biznes i mają na celu tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Obejmuje to działania charytatywne, ochronę środowiska, promowanie etycznego zachowania oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku firmy. Jak jednak mają się sprawy w świecie realnym?

Chciałabym, żeby wszystkie firmy brały zrównoważenie, ekologię i CSR za azymut działania. Na pewno jest wiele dyskusji wokół tego tematu, zmienia się legislacja, mamy dyrektywę o staranności w łańcuchu dostaw, i w wielu do tej pory nieregulowanych obszarach mamy próby legislacyjne. Mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której jest dużo deklaracji, i to widać w badaniach. Kiedy jednak zadaje się pytania o konkretne działania, to procent zaangażowanych firm spada gwałtownie — a faktyczne starania się wręcz zmniejszają, zamiast rosnąć.

- powiedziała Małgorzata Greszta, inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego i partnerka zarządzająca w CSR Consulting.

Przykłady działań CSR to m.in. wsparcie organizacji charytatywnych, przekazywanie części zysków na cele społeczne, promowanie zrównoważonej produkcji i korzystanie z energii odnawialnej, organizowanie programów wolontariatu dla pracowników, zapewnianie uczciwych warunków pracy i przestrzeganie praw człowieka, działania na rzecz edukacji i szkoleń dla społeczności lokalnych, oraz inwestowanie w projekty społeczne i ochronę środowiska naturalnego. Te działania pomagają firmom kształtować pozytywny wpływ na otoczenie i budować społeczny kapitał, co wpisuje się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

CSR nie może być obrazkiem wieszanym na ścianie domu, którym jest firma. CSR musi być obecny w każdej sferze biznesu, od formulacji przez opakowania aż do logistyki.

– podkreśliła Małgorzata Greszta. Wielu firm deklaruje działania CSR, ale często brakuje im pełnego zrozumienia, czym to naprawdę jest. Niestety, niski odsetek faktycznych działań wskazuje na problem z autentycznością i zaangażowaniem. Wartość społecznej odpowiedzialności biznesu polega na realnym wpływie na pozytywną zmianę i budowaniu zaufania społecznego. Tylko rzeczywiste działania, które odzwierciedlają wartości firmy, przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku i wpływają na długotrwały sukces. Firma, która naprawdę rozumie CSR, angażuje się w cele społeczne, ochronę środowiska i etyczne praktyki, nie tylko deklarując, ale także działając dla dobra społeczeństwa i planety.

Powyższa wypowiedź była elementem debaty "Od natury do metaprzestrzeni – beauty trendy przyszłości. Wyzwania, zagrożenia, szanse dla polskiego sektora kosmetycznego", która zamknęła tegoroczne Forum Branży Kosmetycznej.

Forum Branży Kosmetycznej to coroczne wydarzenie typu B2B, skupiające dostawców, dystrybutorów, retailerów oraz ekspertów z branży kosmetycznej. To miejsce, gdzie można poznać najważniejsze tendencje i innowacje panujące w tej dziedzinie. Wydarzenie to oferuje nie tylko wykłady, panele dyskusyjne i prezentacje nowości, ale przede wszystkim stwarza okazję do nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych między potencjalnymi partnerami. Organizowane od 11 lat przez Wiadomości Kosmetyczne Forum Branży Kosmetycznej przyciąga rocznie około 400 uczestników, w tym menedżerów firm kosmetycznych oraz osób odpowiedzialnych za zakupy w sieciach handlowych i największych firmach dystrybucyjnych w Polsce i na świecie. To wydarzenie o silnym aspekcie biznesowym, które promuje współpracę i networking pomiędzy profesjonalistami w branży kosmetycznej. Kolejna edycja Forum odbędzie się 24 października 2024 w warszawskim hotelu Arche Krakowska.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
21.05.2024 10:39
Rząd pracuje nad projektem zmiany ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym — co to oznacza dla konsumentów i firm?
Nowe prawo ma zmieniać zasady działania postępowań grupowych.Tingey Injury Law Firm via Unsplash
Projekt ustawy, który ma być omawiany przez rząd w najbliższy wtorek, umożliwi składanie w sądach powszechnych zbiorowych pozwów przeciwko przedsiębiorcom za naruszanie interesów konsumentów oraz umożliwi dochodzenie odszkodowań. Na posiedzeniu Rady Ministrów zaplanowanym na dziś przedyskutowany zostanie projekt zmiany ustawy o postępowaniu grupowym, wprowadzający do polskiego prawa postanowienia dyrektywy UE z 25 listopada 2020 r.

Zgodnie z projektem, to sądy okręgowe będą odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących praktyk naruszających interesy konsumentów. W projektowanej ustawie przewidziano, że nowy model pozwów grupowych będzie funkcjonować równolegle do istniejącego systemu, opartego na działaniach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Cel zmiany to zwiększenie skuteczności ochrony konsumentów w obliczu globalizacji i cyfryzacji rynków.

Procesy grupowe będą mogły być inicjowane przez specjalnie upoważnione do tego podmioty, które muszą spełniać normy fachowości i niezależności zgodnie z wymogami dyrektywy 2020/1828. Organizacje te, aby uzyskać uprawnienia do składania pozwów grupowych, muszą prowadzić przez co najmniej rok działalność niezarobkową na rzecz ochrony konsumentów, nie mogą znajdować się w upadłości ani nie mogą być niewypłacalne.

Dodatkowo, wymagana jest niezależność od wpływów zewnętrznych, zwłaszcza od przedsiębiorców, co ma zapobiegać potencjalnym konfliktom interesów. Dla zapewnienia tego, podmioty upoważnione muszą mieć wypracowane odpowiednie procedury, które uniemożliwią wpływanie na nie przez strony mogące odnieść korzyści z grupowych pozwów. Wszystkie te środki mają na celu wzmocnienie ochrony praw konsumentów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Czytaj także: Raport Ukrainka w Polsce: większość uchodźczyń nie zna swoich praw konsumenckich, efekty dotkną wszystkich

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
20.05.2024 14:03
Unia Europejska zaostrza ograniczenia dotyczące stosowania silikonów D5 i D6 w kosmetykach
Model kulkowy cząsteczki dekametylocyklopentasiloksanu znaleziony w strukturze krystalicznej określonej za pomocą dyfrakcji promieni rentgenowskich monokryształu.Ben Mills/Getty Images
W związku z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, producenci kosmetyków muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem — istotnym ograniczeniem używania silikonów D5 i D6. Ostatnie zmiany w przepisach REACH mogą znacząco wpłynąć na przyszłość branży kosmetycznej.

Unia Europejska ponownie aktualizuje swoje regulacje dotyczące substancji chemicznych stosowanych w produktach kosmetycznych, wprowadzając nowe ograniczenia dla silikonów D5 (dekametylocyklopentasiloksanu) i D6 (dodekametylocykloheksasiloksanu). Zmiany, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 maja 2024 roku, mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu tych substancji na środowisko, zwłaszcza na ekosystemy wodne.

Silikony D5 i D6 to związki chemiczne należące do grupy cyklicznych siloksanów. D5 i D6 są cenione w przemyśle kosmetycznym ze względu na ich właściwości, takie jak zdolność do tworzenia lekkiej, aksamitnej warstwy na skórze oraz poprawianie aplikacji i trwałości kosmetyków. Ze względu na swoje właściwości, te silikony znajdują zastosowanie w szerokiej gamie produktów kosmetycznych, w tym w kremach, balsamach, szminkach czy produktach do pielęgnacji włosów. Jednak ze względu na ich trwałość środowiskową i potencjalne ryzyko akumulacji w ekosystemach, ich użycie jest regulowane przez nowe przepisy Unii Europejskiej.

Zgodnie z zaktualizowanymi ograniczeniami REACH, D5 oraz D6 mogą być używane w kosmetykach zgodnie z następującymi warunkami:

Dekametylocyklopentasiloksan (D5):

  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach kosmetycznych do spłukiwania (w zastosowaniu od 31 stycznia 2020 r.)
  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach kosmetycznych pozostających na skórze (w zastosowaniu od 6 czerwca 2027 r.)

Dodekametylocykloheksasiloksan (D6):

  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach do spłukiwania i pozostających na skórze (w zastosowaniu od 6 czerwca 2027 r.)

Komisja Europejska uważa, że trzyletni okres przejściowy dla nowych ograniczeń jest odpowiedni, aby zrównoważyć dwie potrzeby: ograniczenie emisji w odpowiednim czasie oraz zapewnienie przemysłowi wystarczającego czasu na dostosowanie się do nowych wymagań.

Analizując wpływ tych zmian na rynek kosmetyczny, eksperci wskazują na konieczność przeprowadzenia reformulacji wielu popularnych produktów. Kosmetyki takie jak kremy, balsamy czy maseczki będą musiały zostać zmodyfikowane, aby przestrzegać nowych ograniczeń. Oprócz aspektów technicznych, regulacje te rzucają światło na rosnącą świadomość ekologiczną wśród konsumentów i legislatorów. W kontekście globalnego ruchu na rzecz ochrony środowiska, decyzje takie jak te pokazują, że przemysł kosmetyczny jest coraz bardziej zobowiązany do przestrzegania zrównoważonych praktyk.

Czytaj także: Nowa nowelizacja unijnego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków: retinol i inne substancje zakazane lub objęte ograniczeniami w kosmetykach

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
21. maj 2024 21:45