StoryEditor
Prawo
08.01.2024 15:51

Sąd staje po stronie Chanel w sporze dotyczącym nieautoryzowanej sprzedaży próbek

Sprzedaż próbek kosmetyków przez podmioty gospodarcze staje się coraz częstszym powodem sporów sądowych. / Chanel
Chanel wygrało sprawę dotyczącą sprzedaży przez podmiot zewnętrzny markowych produktów zapachowych, które pierwotnie oferowała konsumentom jako próbki. Francuski Sąd Kasacyjny w swoim postanowieniu uznał, że podmiot naruszył znaki towarowe Chanel oferując próbki opatrzone znakami towarowymi Chanel bez upoważnienia. Dodatkowo Sąd Kasacyjny uznał, że strona naruszyła prawo oferując produkty Chanel bez ich oryginalnego opakowania.

Chanel zwyciężyło w sprawie dotyczącej sprzedaży swoich markowych produktów zapachowych jako próbek. Francuska Izba Handlowa Sądu Kasacyjnego opowiedziała się po stronie Chanel w decyzji z 6 grudnia. To nastąpiło po częściowej wygranej Chanel przed Sądem Apelacyjnym w Rennes w lutym 2020 roku i apelacji ze strony francuskiego sprzedawcy detalicznego Ouest SCS, działającego pod nazwą Easy Cash. Sąd Kasacyjny wydał wyrok, który stwierdza, że Ouest i jej dyrektor, identyfikowany jako "Ms. [N]", naruszali znaki towarowe Chanel, oferując próbki z oznaczeniem Chanel bez uprzedniej zgody. Dodatkowo Sąd Kasacyjny orzekł, że Ouest naruszył prawo, sprzedając produkty Chanel pozbawione ich oryginalnego opakowania.

W swoim odwołaniu Ouest podniosło szereg argumentów, a mianowicie, że Sąd Apelacyjny błędnie ustalił, że Ouest naruszyło znaki towarowe Chanel poprzez odsprzedaż próbek Chanel, sprzedaż przez firmę Ouest produktów Chanel bez ich oryginalnego opakowania stanowi zmianę stanu tych produktów, oraz że firma Ouest poniosła odpowiedzialność deliktową poprzez odsprzedaż produktów marki Chanel na „warunkach pasożytniczych”.

Trybunał rozważył zarzut Ouest, zgodnie z którym nie powinna ona ponosić odpowiedzialności deliktowej w wyniku sprzedaży próbek, pomimo ustalenia Sądu Apelacyjnego, że sprzedaż odbywała się w „warunkach pasożytniczych”. Szybko oddalając ten zarzut, Trybunał stwierdził, że Ouest zaangażował się w działalność „pasożytniczą”, gdy jego menadżer zaprosił potencjalnych klientów do przetestowania produktów u autoryzowanego dystrybutora znajdującego się w tej samej galerii, przed powrotem, aby kupić je w sklepie Easy Cash, gdzie sprzedawano je taniej.

Sąd wyraził także opinię, że właściciel znaku towarowego zachowuje prawo „sprzeciwić się każdemu nowemu aktowi marketingu” takich produktów, jeżeli może przedstawić „uzasadnione powody” sprzeciwiania się późniejszej modyfikacji lub przeróbce, np. usunięciu oryginalnego opakowania. Trybunał dodatkowo ustalił, że dystrybucja bezpłatnych próbek Chanel nawet na rzecz pani [N], która twierdziła, że zakupiła próbki od zatwierdzonego sprzedawcy w sieci dystrybucji Chanel, nie powoduje wyczerpania praw Marka Chanel. W związku z tym Trybunał stwierdził, że Oest w rzeczywistości naruszyła prawa Chanel wynikające z art. L. 713-4 Kodeksu własności intelektualnej.

Jak donosi The Fashion Law, trybunał odrzucił w całości apelację Ouest i nakazał spółce, która w pewnym momencie po wydaniu wyroku Sądu Apelacyjnego postawiona w stan likwidacji, zapłacić sporne odszkodowanie.

Czytaj także: Chanel promuje premierę Chance Eau Fraîche za pomocą... knajpki

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
21.05.2024 10:39
Rząd pracuje nad projektem zmiany ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym — co to oznacza dla konsumentów i firm?
Nowe prawo ma zmieniać zasady działania postępowań grupowych.Tingey Injury Law Firm via Unsplash
Projekt ustawy, który ma być omawiany przez rząd w najbliższy wtorek, umożliwi składanie w sądach powszechnych zbiorowych pozwów przeciwko przedsiębiorcom za naruszanie interesów konsumentów oraz umożliwi dochodzenie odszkodowań. Na posiedzeniu Rady Ministrów zaplanowanym na dziś przedyskutowany zostanie projekt zmiany ustawy o postępowaniu grupowym, wprowadzający do polskiego prawa postanowienia dyrektywy UE z 25 listopada 2020 r.

Zgodnie z projektem, to sądy okręgowe będą odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących praktyk naruszających interesy konsumentów. W projektowanej ustawie przewidziano, że nowy model pozwów grupowych będzie funkcjonować równolegle do istniejącego systemu, opartego na działaniach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Cel zmiany to zwiększenie skuteczności ochrony konsumentów w obliczu globalizacji i cyfryzacji rynków.

Procesy grupowe będą mogły być inicjowane przez specjalnie upoważnione do tego podmioty, które muszą spełniać normy fachowości i niezależności zgodnie z wymogami dyrektywy 2020/1828. Organizacje te, aby uzyskać uprawnienia do składania pozwów grupowych, muszą prowadzić przez co najmniej rok działalność niezarobkową na rzecz ochrony konsumentów, nie mogą znajdować się w upadłości ani nie mogą być niewypłacalne.

Dodatkowo, wymagana jest niezależność od wpływów zewnętrznych, zwłaszcza od przedsiębiorców, co ma zapobiegać potencjalnym konfliktom interesów. Dla zapewnienia tego, podmioty upoważnione muszą mieć wypracowane odpowiednie procedury, które uniemożliwią wpływanie na nie przez strony mogące odnieść korzyści z grupowych pozwów. Wszystkie te środki mają na celu wzmocnienie ochrony praw konsumentów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Czytaj także: Raport Ukrainka w Polsce: większość uchodźczyń nie zna swoich praw konsumenckich, efekty dotkną wszystkich

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Prawo
20.05.2024 14:03
Unia Europejska zaostrza ograniczenia dotyczące stosowania silikonów D5 i D6 w kosmetykach
Model kulkowy cząsteczki dekametylocyklopentasiloksanu znaleziony w strukturze krystalicznej określonej za pomocą dyfrakcji promieni rentgenowskich monokryształu.Ben Mills/Getty Images
W związku z nowymi regulacjami Unii Europejskiej, producenci kosmetyków muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem — istotnym ograniczeniem używania silikonów D5 i D6. Ostatnie zmiany w przepisach REACH mogą znacząco wpłynąć na przyszłość branży kosmetycznej.

Unia Europejska ponownie aktualizuje swoje regulacje dotyczące substancji chemicznych stosowanych w produktach kosmetycznych, wprowadzając nowe ograniczenia dla silikonów D5 (dekametylocyklopentasiloksanu) i D6 (dodekametylocykloheksasiloksanu). Zmiany, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 maja 2024 roku, mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu tych substancji na środowisko, zwłaszcza na ekosystemy wodne.

Silikony D5 i D6 to związki chemiczne należące do grupy cyklicznych siloksanów. D5 i D6 są cenione w przemyśle kosmetycznym ze względu na ich właściwości, takie jak zdolność do tworzenia lekkiej, aksamitnej warstwy na skórze oraz poprawianie aplikacji i trwałości kosmetyków. Ze względu na swoje właściwości, te silikony znajdują zastosowanie w szerokiej gamie produktów kosmetycznych, w tym w kremach, balsamach, szminkach czy produktach do pielęgnacji włosów. Jednak ze względu na ich trwałość środowiskową i potencjalne ryzyko akumulacji w ekosystemach, ich użycie jest regulowane przez nowe przepisy Unii Europejskiej.

Zgodnie z zaktualizowanymi ograniczeniami REACH, D5 oraz D6 mogą być używane w kosmetykach zgodnie z następującymi warunkami:

Dekametylocyklopentasiloksan (D5):

  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach kosmetycznych do spłukiwania (w zastosowaniu od 31 stycznia 2020 r.)
  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach kosmetycznych pozostających na skórze (w zastosowaniu od 6 czerwca 2027 r.)

Dodekametylocykloheksasiloksan (D6):

  • Maksymalne stężenie do 0,1 proc. w produktach do spłukiwania i pozostających na skórze (w zastosowaniu od 6 czerwca 2027 r.)

Komisja Europejska uważa, że trzyletni okres przejściowy dla nowych ograniczeń jest odpowiedni, aby zrównoważyć dwie potrzeby: ograniczenie emisji w odpowiednim czasie oraz zapewnienie przemysłowi wystarczającego czasu na dostosowanie się do nowych wymagań.

Analizując wpływ tych zmian na rynek kosmetyczny, eksperci wskazują na konieczność przeprowadzenia reformulacji wielu popularnych produktów. Kosmetyki takie jak kremy, balsamy czy maseczki będą musiały zostać zmodyfikowane, aby przestrzegać nowych ograniczeń. Oprócz aspektów technicznych, regulacje te rzucają światło na rosnącą świadomość ekologiczną wśród konsumentów i legislatorów. W kontekście globalnego ruchu na rzecz ochrony środowiska, decyzje takie jak te pokazują, że przemysł kosmetyczny jest coraz bardziej zobowiązany do przestrzegania zrównoważonych praktyk.

Czytaj także: Nowa nowelizacja unijnego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków: retinol i inne substancje zakazane lub objęte ograniczeniami w kosmetykach

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
22. maj 2024 22:22