StoryEditor
Salony beauty
05.04.2023 00:00

ZUS i koszty działalności dobijają małe przedsiębiorstwa w branży beauty

Przedsiębiorcy działający w usługach beauty podczas konferencji prasowej na temat obciążeń, które blokują rozwój ich firm / fot. wiadomoscikosmetyczne.pl
Drobni przedsiębiorcy walczą o dobrowolny ZUS – pozostawienie składki zdrowotnej, a opłacanie innych składowych w sposób dowolny. Obecne obciążenia powodują, że coraz więcej mikrofirm ucieka w szarą strefę, a wobec 210 tys. przedsiębiorców ZUS prowadzi windykację. Dodatkowo kobiety prowadzące własne firmy muszą walczyć z ZUS-em o należne im świadczenia, gdy rodzą dzieci. W Polsce składka ZUS to blisko 2 tys. zł. miesięcznie. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii, w przeliczeniu, jest to 70 zł – podaje Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, autor projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, jeszcze w 2019 r. deklarował przygotowanie ustawy, która odciążałaby przedsiębiorców płacących w Polsce bardzo wysokie składki ZUS.

W 2022 r. projekt ustawy powstał i został skierowany do Sejmu. Zanim przejdzie proces legislacyjny, jako projekt obywatelski, musi jednak najpierw zebrać 100 tys. podpisów. Na zebranie podpisów komitet obywatelski miał trzy miesiące, 16 kwietnia muszą trafić do Sejmu. Wyścig z czasem trwa, a w zbieranie podpisów zaangażowały się także osoby pracujące w usługach kosmetycznych. Akcję koordynuje grupa Beauty Razem zrzeszająca około 80 tys. przedsiębiorców. Nie wiadomo ile podpisów pod projektem udało się zebrać do dzisiaj. Akcja była prowadzone także podczas targów Beauty Forum, gdzie Beauty Razem zorganizowało transmitowaną online konferencję prasową z udziałem Adama Abramowicza. O akcji opowiedział nam Michał Łenczyński, założyciel grupy Beauty Razem.

Spirala zadłużenia

Jak podkreślają autorzy projektu, wprowadzenie zmian w ustawie wynika z konieczności uelastycznienia regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dostosowania ich do realiów prowadzenia działalności gospodarczej. – System obowiązujący w Polsce wpędza przedsiębiorców w spiralę zadłużenia. Mamy dziś 210 tys. polskich przedsiębiorców, wobec których ZUS prowadzi windykację. Jak nie zmienimy tego systemu to za kilka lat będzie to 300 tys. i tak dalej. Trzeba spowodować, żeby nasze małe firmy mogły normalnie, spokojnie prowadzić działalność gospodarczą, żeby mogły skutecznie realizować swoje ambicje. W przypadku branży beauty jest to niezwykle ważne, bo są to firmy, które zaspokajają potrzebę właściciela w realizacji ambicji zawodowych oraz utrzymania rodziny. takich małych firm w Polsce jest około dwóch milionów – powiedział Adam Abramowicz podczas konferencji zorganizowanej z Beauty Razem.

Czytaj także: Rzecznik MSP zachęca branżę beauty do zbierania podpisów w sprawie dobrowolnego ZUS-u

Adrian Arkada, jeden z prekursorów polskiej podologii dodał:  Należy zwrócić uwagę już nie ryzyko, ale tak naprawdę zjawisko poszerzania się szarej strefy w związku z obciążeniami podatkowymi i daninami, które muszą płacić przedsiębiorcy. Dodatkowo zmiany w prawie wpływające na prowadzenie biznesu są wprowadzane w sposób agresywny, nikt z nami się nie liczy, mamy je przyjąć do wiadomości i godzić się na pogarszanie naszego standardu pracy i życia.   

Branża beauty jest przeciwko szarej strefie i nie chce być w nią wpędzana

Michał Łenczyński podkreślił z całą stanowczością: – Branża beauty jest przeciwko szarej strefie. Prawdziwy, legalnie działający gabinet kosmetyczny, stacjonarny, czy mobilny, ale prowadzący działalność gospodarczą i płacący podatki jest poddawany bardzo nieuczciwej konkurencji w momencie gdy ktokolwiek otwiera działalność, która jest poza prawem. Stąd też jednym z bardzo istotnych elementów, które blokują przedsiębiorczość jest właśnie ZUS w wysokości ponad 1700 zł. Jeżeli ten ZUS wynosiłby około 400 zł, czyli tyle ile mniej więcej musimy zapłacić składki zdrowotnej, ludzie chętniej zakładaliby działalność gospodarczą i płacili podatki dochodowe. 

Ważne jest zaznaczenie, że proponowane zmiany w ustawie nie ma na celu pozbawienie osób prowadzących działalność gospodarczą prawa do zabezpieczenia społecznego. Skutkiem wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań ma być danie przedsiębiorcom realnej możliwości samodzielnego decydowania o tym, w jaki sposób zabezpieczą się na przyszłość (ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, emerytalne i rentowe), tak samo jak decydują obecnie o innych aspektach prowadzonej przez siebie działalności. Przedsiębiorcy, którzy nie byliby zainteresowani wystąpieniem z publicznego systemu ubezpieczeń społecznych, mogliby w nim pozostać.

Przedsiębiorcy prowadzący mikofirmy i jednoosobową działalność gospodarczą podkreślają, że system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce stanowi dla nich wyjątkowe obciążenie. Ci, którzy nie korzystają z żadnych preferencji i płacą ZUS w pełnej wysokości, za styczeń 2023 r. płacili na ubezpieczenie społeczne: 1.316,54 zł - dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego + składka zdrowotna, lub. 1.418,48 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) + składka zdrowotna 2023. Składka zdrowotna powiązana jest z tzw. średnią krajową oraz przychodami osiąganymi w danym roku kalendarzowym. Jakie ma to konsekwencje opowiedziała nam Agnieszka Bieńka-Łojewska, właścicielka gabinetu kosmetycznego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

ZUS a przedsiębiorcze kobiety. Przedstaw świadków, że pracujesz

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą czują się poniżane w kontaktach z ZUS-em. Sprawa Edyty Babuli była tak drastyczna, że została przez ministra Abramowicza przedstawiona w Senacie. Edyta Babula jest specjalistką w zakresie kosmetologii oraz właścicielką Wyższej Szkoły Medycyny Estetycznej i Kosmetologii - warszawskiej placówki organizującej szkolenia w tym zakresie, prywatnie mamą dwójki małych dzieci. To co ją spotkało jako matkę w relacjach z ZUS-em opowiedziała podczas konferencji Beauty Razem.

– ZUS odbiera nam kobietom godność, radość z macierzyństwa, cenny czas na rekonwalescencję abyśmy mogły wrócić do pracy. Ja, kiedy złożyłam wniosek o świadczenie macierzyńskie musiałam nie tylko wypełnić ogromne ilości dokumentów, ale też udowodnić, włącznie z przedstawieniem świadków, że pracowałam. Tydzień przed porodem trafiłam na patologię ciąży, tu również ZUS miał zastrzeżenia dotyczące L4. Jeżeli my kobiety, które prowadzą własne firmy – czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy jesteśmy właścicielkami lub współwłaścicielkami spółek, będziemy w ten sposób traktowane, to my zaczniemy odwlekać decyzje o pozostaniu matkami, albo zupełnie rezygnować z pracy. Żadna z nas nie chce przechodzić tego, co przeszłam ja. A nie jest to jednorazowa sytuacja. To jest proceder, który trwa od lat, inne kobiety prowadzące swoje gabinety kosmetyczne również tak zostały potraktowane. Przedsiębiorcze kobiety, prowadzące firmy, rezygnują z macierzyństwa lub odkładają maksymalnie decyzję o macierzyństwie, by uzbierać na tyle pieniędzy, by po porodzie miały za co żyć i utrzymać dziecko – podkreśliła Edyta Babula.

Jakie systemy zabezpieczeń społecznych występują w Europie?

Adam Abramowicz, jako przeciwwagę do składek ZUS obowiązujących w Polsce, podaje przykłady rozwiązań stosowanych w krajach członkowskich UE. W Niemczech system zabezpieczenia społecznego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zakłada możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia emerytalnego lub skorzystania z oferty typowo prywatnych podmiotów lub, po spełnieniu wymogów, z ubezpieczeń prywatnych z państwowymi dopłatami. Przedsiębiorcy mogą też zdecydować się na ubezpieczenie prywatne, które wiąże się ze znacznymi ulgami podatkowymi.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek w Bułgarii i Czechach mogą dobrowolnie ubezpieczyć się od skutków ryzyka, choroby, macierzyństwa czy wypadku przy pracy, jednak ubezpieczenie rentowe i emerytalne, a także zdrowotne pozostają obowiązkowe.

Francuski system zabezpieczenia społecznego zakłada dobrowolność ubezpieczenia na okoliczność wypadku przy pracy, choroby zawodowej czy bezrobocia, a decyzja o przystąpieniu do systemu zależna jest od woli osoby samozatrudnionej. Jednakże osoby te uzyskując dochód z działalności są obowiązkowo objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

System zabezpieczenia społecznego w Hiszpanii zakłada dobrowolność uczestnictwa w ubezpieczeniu wypadkowym pod warunkiem, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek zdecydowały się na pokrycie ewentualnych kosztów wypadków przy pracy z innych źródeł, ale podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym jest obowiązkowe.

W Portugalii dobrowolność ubezpieczenia chorobowego zależna jest od wysokości przychodów.

W niektórych państwach m.in. na Litwie i w Estonii, a także w krajach nienależących do UE takich jak Szwajcaria i Nowa Zelandia, osoby prowadzące działalność na własny rachunek mogą wykupić ubezpieczenie emerytalne w ramach drugiego filaru systemu emerytalnego na zasadach dobrowolności. Rozwiązania te mają jednak charakter dodatkowego ubezpieczenia i nie mogą być porównywane z rozwiązaniami systemu pierwszo-filarowego, a jedynie funkcjonują na zasadach zbliżonych do uczestnictwa w pracowniczych formach oszczędzania.

Jak poinformował Michał Łenczyński, Beauty Razem zacieśnia współpracę z Rzecznikiem MŚP w ramach zespołu roboczego, który będzie dedykowany różnym problemom występującym w branży beauty. Jest to m.in. podwyższona do 23 proc. stawka VAT na usługi kosmetyczne. Od 3 lat branża zabiega, aby stawka wynosiła 8 proc. Kolejnym, po stawkach ZUS i VAT,  istotnym i mającym bardzo duży wpływ na  branżę są uprawnienia kosmetologów i uregulowanie tego zawodu oraz uporządkowanie zmian związanych z rozporządzeniem sanitarnym.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Salony beauty
17.05.2024 15:58
Bezbolesne usuwanie zmian z powiek. Nowoczesna chirurgia oka
Dzięki postępom w technologii medycznej, usuwanie zmian skórnych w okolicach powiek stało się skuteczne i bezbolesne.
W trosce o zdrowie i estetykę naszych oczu, zwracamy coraz większą uwagę na zmiany skórne pojawiające się na powiekach. Dzięki nowoczesnym metodom medycznym, pacjenci mogą liczyć na bezpieczne i bezbolesne usuwanie zmian z powiek, co poprawia zarówno wygląd, jak i komfort życia. Regularne konsultacje i profilaktyka mogą znacząco wpłynąć na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie tych zmian.

Czym są zmiany skórne na powiekach i jakie są metody ich usuwania?

Zmiany skórne na powiekach mogą przybierać różne formy – od łagodnych, takich jak brodawki, kępki żółte, gradówki czy cysty, po złośliwe, które wymagają dokładnej diagnozy. Choć często nie są bolesne, mogą powodować dyskomfort estetyczny.

Dzięki postępom w technologii medycznej usuwanie zmian skórnych w okolicach powiek stało się skuteczne i bezbolesne. Obecnie pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych metod, które minimalizują dyskomfort i zapewniają szybki powrót do codziennych aktywności.

image
Dzięki nowoczesnym metodom medycznym, pacjenci mogą liczyć na bezpieczne i bezbolesne usuwanie zmian z powiek, co poprawia zarówno wygląd, jak i komfort życia

- Laseroterapia

Laser CO2 to zaawansowana technologia wykorzystywana do usuwania zmian z powiek. Dzięki precyzyjnemu działaniu minimalizuje ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek i zapewnia szybki czas gojenia bez widocznych blizn. Zabieg jest praktycznie bezbolesny, a efekty są widoczne niemal natychmiast. Laseroterapia jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów poszukujących precyzyjnej i mało inwazyjnej metody usuwania zmian skórnych.

- Krioterapia czyli zamrażanie

Krioterapia, czyli metoda mrożenia zmian, jest stosowana głównie w przypadku mniejszych brodawek wirusowych. Procedura jest szybka i mało inwazyjna, a zmiany zanikają po kilku tygodniach. Ta technika jest szczególnie skuteczna w usuwaniu niewielkich, powierzchownych zmian. Metoda ta jest również ceniona za niski poziom ryzyka powikłań i krótki czas rekonwalescencji.

- Metoda Elektrokoagulacji

Elektrokoagulacja polega na usuwaniu zmian za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, co zwiększa komfort pacjenta. Technika ta jest efektywna, choć powoduje większe uszkodzenie tkanek w porównaniu z laseroterapią. Elektrokoagulacja jest często wybierana do usuwania zmian o większych rozmiarach lub tych o bardziej złożonej strukturze.

Zalety wybierania doświadczonych specjalistów

Decydując się na leczenie w renomowanych gabinetach, pacjenci mogą być pewni, że ich zdrowie i estetyka są w rękach ekspertów. Placówki specjalizujące się w chirurgii powiek i medycynie estetycznej oferują najwyższy poziom opieki, dzięki doświadczonym specjalistom. W takich gabinetach pacjenci mogą liczyć na profesjonalne podejście i nowoczesne metody leczenia.

Dr Mariusz Kęcik, założyciel jednego z takich wiodących gabinetów, jest uznawany za specjalistę w dziedzinie chirurgii powiek i medycyny estetycznej. Jego doświadczenie i kwalifikacje są gwarancją wysokiej jakości usług medycznych.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, dr Kęcik jest laureatem prestiżowej nagrody Polskiego Towarzystwa Okulistycznego za innowacyjne wykorzystanie laserów w chirurgii powiek. Jego dorobek obejmuje ponad 50 publikacji naukowych i rozdziałów w specjalistycznych książkach. Jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz prowadzący szkolenia dla Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dzieli się swoją wiedzą z przyszłymi specjalistami, wpływając na rozwój medycyny w Polsce.

Każda procedura w takich gabinetach poprzedzana jest szczegółowym badaniem i konsultacją, co pozwala na dobór najlepszej metody leczenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, specjaliści oferują swoim pacjentom profesjonalizm, skuteczność i osobiste podejście, co jest szczególnie cenione w medycynie estetycznej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Perfumerie
17.05.2024 12:58
Douglas ma już blisko 40 gabinetów SPA w swoich perfumeriach. Ekskluzywne marki wykonują zabiegi także w gabinetach mobilnych
Douglas specjalizuje się w markach z półki premium i takie marki również oferują zabiegi w działających w perfumeriach gabinetach SPAmateriały prasowe Douglas
Sieć perfumerii Douglas stworzyła gabinety SPA już w 37 swoich perfumeriach w Polsce. Zabiegi wykonywane są także w 10 mobilnych kabinach, które przemieszczają się po kraju.

Sieć Douglas, zgodnie z zapowiedziami, rozwija usługową część swojego biznesu i uruchamia gabinety SPA w swoich perfumeriach. Takie ekskluzywne miejsca powstały już w 37 perfumeriach. Działa również 10 mobilnych kabin, które przemieszczają się po pozostałych salonach w kraju.

Zabiegi wykonuje wyspecjalizowana kadra - szkoleniowcy takich marek jak Dior, Lancôme, Caudalie, Murad, Shiseido, MBR, La Prairie, Strivectin, La Mer czy Estée Lauder, którzy wprowadzają w świat nowości, zaawansowanych składników, a także wykonują indywidualne konsultacje. Oferta jest bardzo szeroka, a różnorodność marek umożliwia dobranie odpowiedniego zabiegu do indywidualnych potrzeb.

Z wielu proponowanych zabiegów można skorzystać za darmo w ramach prezentu otrzymywanego przy zakupie produktów poszczególnych marek. Na podobnej zasadzie oferowane są usługi w mobilnych kapsułach eksperckich dostępnych w coraz większej liczbie perfumerii w całej Polsce. Harmonogram zabiegów dostępny jest na miesiąc do przodu w aplikacji Booksy.

Czytaj więcej: Douglas wszedł na Booksy 

Zabiegi trwają od 20 minut do godziny. Marka Murad stworzyła dla Douglas trzy profesjonalne terapie pielęgnacyjne, Caudalie proponuje badanie skóry połączone z nieinwazyjnym zabiegiem, a Sensai stawia na relaksujące zabiegi twarzy. W mobilnej kapsule La Mer rytuały bazują na produktach regenerujących The Mirace Broth. Możemy skorzystać w niej również z zabiegu nawilżającego, rytuału liftingującego czy kojącego. W Sisley Elite Club każdy zabieg poprzedza diagnoza, a zabieg np. odmładzający uzupełnia autorski masaż oparty na technice manualnej oraz drenażu kamieniami awenturynowymi. Z kolei w Instytucie Piękna Lancôme wykorzystywane jest najbardziej zaawansowane narzędzie badające parametry młodości skóry zwany „Skin Screen”. Na tej podstawie eksperci dopasowują odpowiedni rytuał inspirowany najnowszymi technikami, np.  rewitalizującymi zabieg liftingujący, ekskluzywny masaż rozgrzewający czy procedurę skupiającą się na okolicach oczu. W perfumeriach Douglas znajdziemy też kapsuły MBR Premium SPA, Studio Pielęgnacji Re-Nutriv stworzone przez Estée Lauder oraz Clarins Skin Atelier.

Douglasa to omnichannelowy (sklepy stacjonarne i sprzedaż online) sprzedawca kosmetyków. Największymi rynkami firmy są Niemcy, Francja, Włochy, Holandia oraz Polska (na podstawie danych sprzedażowych z 2022 roku). W roku finansowym 2023 Douglas osiągnął sprzedaż netto w wysokości 4,1 miliarda euro. W Polsce Douglas ma 150 perfumerii.

Czytaj więcej: Douglas otwiera 150. perfumerię w Polsce

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
22. maj 2024 04:27