StoryEditor
Producenci
20.06.2022 00:00

Unilever chce się uniezależnić od oleju palmowego i ropy

Unilever nawiązał współpracę z biotechnologiczną firmą Geno z San Diego, której eksperci pomogą mu w komercjalizacji roślinnych alternatyw dla surowców, takich jak olej palmowy i paliwa kopalne, wykorzystywanych do produkcji chemii domowej i kosmetyków. Celem jest uniezależnienie koncerny od surowców, których zasoby kurczą się i dostęp do nich już teraz charakteryzuje się dużą zmiennością. W efekcie powstaną produkty chemii domowej i higieny osobistej na miarę XXI wieku, dzięki którym konsumenci nie będą musieli wybierać między skutecznością a troską o naturę.

Unilever nawiązał współpracę z biotechnologiczną firmą Geno z San Diego, której eksperci pomogą mu w komercjalizacji roślinnych alternatyw dla surowców, takich jak olej palmowy i paliwa kopalne, wykorzystywanych do produkcji chemii domowej i kosmetyków. Koszty tego przedsięwzięcia zostały wycenione na 120 mln dolarów (114 mln euro).

Prace już ruszyły. Geno opracował proces fermentacji, w którym wykorzystuje cukier do przekształcania mikroorganizmów w składnik potrzebny do wytwarzania kluczowych środków czyszczących zwanych surfaktantami. Są one integralną częścią wszystkich produktów czyszczących – wykorzystywanych zarówno w branży chemii domowej, jak i higieny osobistej oraz kosmetykach. Sprawiają, że produkty się pienią i w ten sposób lepiej usuwają brud. Dotychczas składniki te były wytwarzane głównie z ropy i oleju palmowego.

Unilever, jeden z największych na świecie producentów mydła i detergentów, zobowiązał się, że do 2023 roku zaprzestanie korzystania z oleju palmowego (którego produkcja ma wpływ na wylesianie), przy zapewnieniu dotychczasowych łańcuchów dostaw. Inicjatywa koncernu może więc zmienić reguły gry na łącznych rynkach chemii domowej, kosmetyków i środków higieny osobistej o łącznej wartości 625 mld dolarów (594 mld euro).

– Biotechnologia ma potencjał, by zrewolucjonizować pozyskiwanie składników czyszczących i zagwarantować nam prowadzenie biznesu na miarę przyszłości – dla konsumentów, udziałowców i planety, którą wszyscy dzielimy – skomentował Richard Slater, dyrektor ds. badań i rozwoju Unilever.

Dodał, że pozyskiwanie zróżnicowanej gamy surowców do zasilania formulacji jest kluczem do wspierania obecnego i przyszłego wzrostu przychodów koncernu.

– Nasi konsumenci nie będą musieli wybierać między skutecznością produktów a troską o naturę. Nasza innowacja wywrze rzeczywisty wpływ na branżę, pomagając na nowo wynaleźć chemię produktów domowych i higieny osobistej na miarę XXI wieku – uważa Peter Kulve, prezes Unilever Home Care.

Również Fabian Garcia, prezes Unilever Personal Care wyjaśnił, że tworzenie nowych materiałów na bazie biologicznej pomoże w tworzeniu przyjaznych dla planety produktów do higieny osobistej. A do tego uniezależni firmę od takich surowców jak ropa, zapewniając zarówno wysoką wydajność, jak i zrównoważony rozwój.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
26.09.2023 11:06

Krynica Vitamin powraca do tematu kosmetyków

Piotr Czachorowski, prezes zarządu, Krynica Vitamin 
Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoprocentowych, znów przypomina o sobie w kontekście rynku kosmetycznego. Spółka chce z produkcji kosmetyków uczynić swoją drugą nogę biznesową.

Krynica Vitamin jest jednym z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, spirytusowych niskoprocentowych, mlecznych i kawowych. W czasie pandemii firma przestawiła część swojej działalności na produkcję płynów do dezynfekcji rąk.

Czytaj więcej: Krynica Vitamin wsparła szkoły i instytucje

W tym samym okresie spółka poinformowała, że rozwija swój dział chemiczno-kosmetyczny oraz, że tworzy pierwsze receptury kosmetyków, które będą powstawały w rozbudowywanym zakładzie w Niechcicach.

– Zaczynamy od środków do dezynfekcji, ale już tworzymy pierwsze receptury kosmetyków, a docelowo wprowadzimy jeszcze suplementy diety – mówił wówczas Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin.

Czytaj więcej: 

Krynica Vitamin podała wyniki za 2020 rok. Rozwija też dział chemii i kosmetyków

Krynica Vitamin tworzy pierwsze receptury kosmetyków

 

Teraz Krynica Vitamin przypomniała o tym kierunku biznesowym w swoim komunikacie prasowym. Poinformowała, że prowadzi prace mające na celu uruchomienie drugiego segmentu działalności obejmującego kosmetyki.

 

Z założenia model biznesowy będzie odwzorowaniem obecnego modelu działania spółki w części handlowej segmentu napojowego, w którym ma ona bogate doświadczenie. Zbudowanie mocnych kompetencji w segmencie kosmetyków i osiągnięcie pozycji zaufanego partnera wymaga czasu i mądrych inwestycji, przede wszystkim w kapitał ludzki. Nasz dział R&D tworzy receptury kosmetyków w odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych klientów

Z założenia model biznesowy będzie odwzorowaniem obecnego modelu działania spółki w części handlowej segmentu napojowego, w którym ma ona bogate doświadczenie. Zbudowanie mocnych kompetencji w segmencie kosmetyków i osiągnięcie pozycji zaufanego partnera wymaga czasu i mądrych inwestycji, przede wszystkim w kapitał ludzki. Nasz dział R&D tworzy receptury kosmetyków w odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych klientów

– powiedział Piotr Czachorowski, prezes spółki.

 

Spółka poinformowała również, że w I półroczu 2023 r. odczuła osłabienie popytu. Odnotowała w tym okresie 161 mln zł przychodów (spadek o 10 proc. wobec 179 mln zł w I półroczu 2023 roku), 12 mln zł EBITDA (spadek o 12,5 proc. rdr) oraz zysk netto w wysokości 1,8 mln zł (spadek 69 proc. rdr).

Na wyniki decydujący wpływ miało załamanie popytu w handlu w I kwartale 2023 roku, a także towarzysząca mu recesja konsumencka. Wysoki poziom inflacji osiągnął efekt kumulacji i spowodował znaczny wzrost wszelkich kosztów, obniżając siłę nabywczą konsumentów. W II kwartale spółka stopniowo odbudowywała przychody ze sprzedaży.

– W 2023 rok weszliśmy pełni obaw, bo na rynek napojów silną presję wywierała inflacja, rosnące koszty pracy, wahania cen energii, puszki aluminiowej, cukru i innych komponentów niezbędnych do tworzenia napojów. W drugim kwartale, dzięki ciężkiej pracy zespołu handlowego odnotowaliśmy bardziej satysfakcjonujący poziom sprzedaży – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Czachorowski.

Dodał także, że na niższy zysk netto spółki wpłynęły także znacznie wyższe koszty obsługi zadłużenia, będące efektem kilkukrotnego wzrostu stóp procentowych w 2022 roku oraz brak dodatnich różnic kursowych, które miały istotny wpływ na zysk netto w analogicznym okresie 2022 roku.

Mimo to z umiarkowanym optymizmem patrzymy na rynek napojów, który powinien rosnąć – stwierdził prezes Krynicy Vitamin.

 

 

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
26.09.2023 02:12

iCotton wzywa do sprzedaży akcji Harper Hygienics

Shutterstock
iCotton wzywa do sprzedaży akcji Harper Hygienics – poinformowało Biuro Maklerskie mBanku w komunikacie. Cena to 5,25 zł za akcję.

Łotewska firma iCotton, która jest główny akcjonariuszem Harper Hygienics, ogłosiła wezwanie na akcje notowanej na GPW spółki. Przedmiotem wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie, które nie znajdują się w posiadaniu SIA „iCotton” z siedzibą w Liepaja.

Akcje uprawniają łącznie do 2.164.887 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, co stanowi ok. 34 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

iCotton, na dzień ogłoszenia wezwania posiada bezpośrednio 385.220 akcji spółki oraz pośrednio, przez Radville Investments sp. z o.o., 3.816.893 akcje spółki, uprawniające do łącznie 4.202.113 głosów na WZ, co po zaokrągleniu w górę stanowi ok. 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 28 września, a zakończy 27 października 2023 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 2 listopada 2023 r.

„Decyzja o ogłoszeniu wezwania i zwiększeniu na jego skutek udziału w kapitale zakładowym spółki jest częścią długoterminowej strategii wzywającego zakładającej dalszy rozwój spółki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jeżeli w wyniku wezwania wzywający nabędzie taką liczbę akcji, która umożliwi wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub rozpoczęcie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych spółki posiadających łącznie mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów w spółce, wzywający rozważy wszelkie możliwe opcje w oparciu o wyniki wezwania, w tym podjęcie działań mających na celu wycofanie akcji spółki z obrotu zorganizowanego lub rozpoczęcie przymusowego wykupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - napisano.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
26. wrzesień 2023 12:28