StoryEditor
Producenci
14.07.2023 18:03

Velvet Care szykuje się do zakupu czwartej maszyny papierniczej. Zwiększy ona moce produkcyjne o ponad 30 proc.

Fabryka Velvet Care w Kluczach to obecnie trzy maszyny papiernicze, cztery magazyny i 17 linii przetwórczych, na których produkowane są papiery toaletowe, ręczniki papierowe oraz chusteczki. Moce wytwórcze zakładu wynoszą około 150 tys. ton bibułki rocznie. / materiały prasowe Velvet Care
Firma Velvet Care poinforomowała o planowanej znaczącej rozbudowie i dalszej automatyzacji zakładu papierniczego w Kluczach. Do końca marca 2026 roku moce wytwórcze fabryki wzrosną o ponad 30 proc., czyli o 60 tys. ton rocznie do poziomu 210 tys. ton, a powierzchnia budynków zwiększy się do poziomu około 115 tys. m2. Wartość inwestycji to 363,5 mln zł.

Zarząd firmy Velvet Care podpisał kolejną umowę z Krakowskim Parkiem Technologicznym obejmującą strategiczne inwestycje w dalszy rozwój fabryki w Kluczach. Plany inwestycyjne obejmują przede wszystkim budowę kolejnej maszyny papierniczej MP9. To już trzecia tego typu inwestycja, którą Velvet CARE realizuje w ciągu ostatnich 6 lat.

Czytaj też: Velvet Care uruchomił trzecią maszynę papierniczą

Aby zapewnić odpowiednią powierzchnię magazynową dla znacząco zwiększającej się mocy wytwórczej, projekt inwestycyjny zakłada także budowę nowoczesnego automatycznego magazynu wyrobów gotowych na minimum 40 tys. miejsc paletowych. Poza tym planowana jest także rozbudowa systemu automatycznego podawania palet i wyposażenie hal przetwórczych w instalację klimatyzacji. Powstaną także dwa nowe biurowce.

Inwestycje będą zintegrowane z istniejącą infrastrukturą zakładu obejmującą obecnie trzy maszyny papiernicze, cztery magazyny i 17 linii przetwórczych, na których produkowane są papiery toaletowe, ręczniki papierowe oraz chusteczki. Moce wytwórcze zakładu wynoszą obecnie około 150 tys. ton bibułki rocznie.

image

Produkcja Velvet Care to papiery toaletowe, ręczniki papierowe oraz chusteczki

materiały prasowe Velvet Care

Dzięki inwestycjom w nowe maszyny i urządzenia, automatyzację i rozwój procesów magazynowych, nie tylko wzrośnie skala, ale również poprawi się efektywność produkcji zakładu.

Planowane inwestycje zostały opracowane z troską o środowisko, co jest zgodne z ogłoszoną Eco Agendą firmy, jak również z jej strategią w zakresie ESG. Uwzględniają one nowoczesne, energooszczędne technologie ograniczające wpływ działalności zakładu na środowisko. Zarówno urządzenia, jak i rozwiązania techniczne efektywnie wykorzystują energię, zapewniają minimalne zużycie wody, materiałów i gazu w trosce o racjonalne korzystanie z surowców i dążąc do realizacji założeń modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Planowane inwestycje wpisują się w realizację długoterminowej strategii rozwoju spółki Velvet Care 2025 i planu wzmocnienia pozycji firmy jako lidera w branży celulozowych artykułów higienicznych w całej Europie Środkowej.

Czytaj też: Velvet Care ogłasza strategię na 2025 rok. Spółka planuje obroty na poziomie 2 mld rocznie

Obecnie Velvet Care jest liderem branży celulozowych produktów higienicznych w Polsce oraz regionie Europy Środkowej. Szacowane obroty firmy w roku 2023 to 1,5 mld zł. Produkcja odbywa się w jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów branży papierniczej w Europie.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
29.02.2024 16:56
Global Cosmed poprawił wyniki dzięki swoim markom oraz restrukturyzacji kontraktów handlowych
Spółka Global Cosmed opublikowała szacunkowe wyniki finansowe spółki za 2023 rok informując o wzrostach przychodów.

Pojawił się komunikat o wstępnych szacunkach danych finansowych Global Cosmed SA za 2023 r.

Spółka poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 444,5 mln zł. Skonsolidowana EBITDA 44 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w całym 2023 roku wzrosły o 12 proc. (ponad trzykrotny wzrost EBITDA w porównaniu do 2022 r., gdy wyniosła 12,6 mln zł).

Spółka poprawę wyników finansowych przypisuje realizacji strategii biznesowej w szczególności poprzez rozwój własnych marek (brandów), ale także dzięki restrukturyzacji kontraktów handlowych oraz działaniom optymalizacyjnym (m.in. w obszarze produkcyjnym).

 Zarząd Spółki informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w skonsolidowanym raporcie za rok 2023, który zostanie opublikowany przez 24 kwietnia 2024 r.

Global Cosmed to jeden z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej w Polsce, w 2021 r. roku wprowadził na rynek ponad 112 mln produktów. Grupa kapitałowa Global Cosmed jest właścicielem marek Bobini, Kret, Apart i Sofin. Rozwija też aktywność w segmencie private label, dostarczając wyroby m.in. dla takich sieci jak Lidl czy Rossmann. Realizuje także zamówienia na rzecz najważniejszych sieci handlowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
29.02.2024 14:15
Projekt polskich naukowców został nominowany do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii Science
Statuetka Lush Prize wraz z nagrodą pieniężną przyznawane są za wybitne inicjatywy prowadzone na rzecz zakończenia wykorzystywania zwierząt w testowaniu bezpieczeństwa produktów - kosmetyków czy lekówmat. prasowe
Oprogramowanie komputerowe do wirtualnego projektowania zaawansowanych, zrównoważonych i bezpiecznych materiałów oraz chemikaliów znalazło się wśród dziewięciu projektów nominowany do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii „Science”. Stworzyli go polscy naukowcy z Uniwersytetu w Gdańsku.

Nagroda Lush Prize powstała w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. Jest to efekt współpracy pomiędzy firmą kosmetyczną Lush i grupą badawczą Ethical Consumer. Oba podmioty od wielu lat walczą o zakończenie testów na zwierzętach. Nagroda przyznawana jest za wybitne inicjatywy prowadzone na rzecz zakończenia wykorzystywania zwierząt w testowaniu bezpieczeństwa produktów. Otrzymują ją naukowcy lub działacze z całego świata, w siedmiu kategoriach: public awareness, science, training, lobbying, political achievement, major science collaboration oraz` young researcher.

Polski projekt "AOP-Anchored in silico-based NAMs for design safer multicomponent nanomaterials”, znalazł się na skróconej liście nominowanych do nagrody w kategorii “Science”. Skupia się na opracowaniu oprogramowania komputerowego do wirtualnego projektowania zaawansowanych, zrównoważonych i bezpiecznych materiałów oraz chemikaliów (np. leków, nawozów, kosmetyków czy nanomateriałów nowej generacji) zgodnie z zasadą SSbD.

Jak czytamy w informacjach udostepnionych orzez organizatora konkursu, dzięki oprograwaniu integracja technik uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji umożliwi ocenę ryzyka chemicznego nowo projektowanych materiałów i chemikaliów na wczesnym etapie badań (przed syntezą czy wprowadzeniem produktu na rynek konsumencki). Rezultatem będzie przyczynienie się do optymalizacji procesu projektowania i redukcji czasu, kosztu oraz liczby wątpliwych etycznie badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Oprogramowaie to projekt QSAR Lab spin-off Uniwersytetu w Gdańsku, w składzie dr Alicja Mikołajczyk, dr inż. Karolina Jagiełło oraz prof. dr hab. Tomasz Puzyn. Warto podkreślić, że modele QSAR (wykorzystywane w tym projekcie) zostały wprowadzone do nanotechnologii po raz pierwszy właśnie przez ten zespół badawczy, co znacząco przyczyniło się do stworzenia nowej dziedziny badawczej jaką jest nanotoksykologia komputerowa. Ze względu na złożoną budowę chemiczną, zaawansowane materiały na bazie nanocząstek nie były nigdy wcześniej przedmiotem projektowania komputerowego Nano-QSAR.

dr. Alicja Mikołajczyk mówi:

Znalezienie się na skróconej liście nagrody Lush w kategorii nauka jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, które utwierdza nas o wadze prowadzonych przez nas badań oraz wdrażanych innowacji w zakresie digitalizacji przemysłu. Nominacja do nagrody Lush jest dla nas motywacją do dalszej pracy.

I dodaje: 

Biorąc pod uwagę, że 80 lat temu nie mieliśmy komputerów, a 50 lat temu nie mieliśmy internetu, wierzymy, że w perspektywie kolejnych 30 czy 50 lat dzięki naszym badaniom przeniesienie procesu projektowania i oceny ryzyka nowych materiałów i chemikaliów z tradycyjnych laboratoriów do przestrzeni wirtualnej, a w konsekwencji wyeliminowanie lub zastąpienie testów na zwierzętach będzie w pełni możliwe. 

W latach 2012-2022 Lush Prize przyznała ponad 3 miliony dolarów 126 projektom w 35 krajach. Tegoroczni zwycięzcy zostana ogłoszeni wkrótce.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
01. marzec 2024 07:25