StoryEditor
Rynek i trendy
31.05.2023 00:00

GfK: Maj przyniósł wyraźną poprawę nastrojów konsumenckich

Maj 2023 r. wskazuje, że konsumenci są coraz bardziej pozytywnie nastawieni do zastanej sytuacji gospodarczej. / Freestocks
Ostatni raz poziom nastrojów polskich konsumentów na takim poziomie odnotowano w październiku 2021 roku. Mimo że wskaźnik nadal utrzymuje się na ujemnym poziomie, badanie przeprowadzone przez firmę GfK pokazuje istotną poprawę kondycji ekonomicznej kraju oraz większy optymizm w spojrzeniu na przyszłość. Najnowszy Barometr Nastrojów Konsumenckich przedstawiony przez GfK dostarcza tych danych.

Barometr Nastrojów Konsumenckich może przyjmować wartości od -100 do +100, które odzwierciedlają saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na przewagę konsumentów optymistycznie nastawionych, podczas gdy wartość ujemna oznacza przewagę konsumentów o nastawieniu pesymistycznym.

Barometr jest międzynarodowym, syntetycznym wskaźnikiem opracowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, który jest obliczany od 1985 roku. Obecnie obejmuje on 27 krajów. Dane dotyczące Polski zostały zebrane w badaniu GfK, które było częściowo finansowane przez Komisję Europejską.
 

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK w maju 2023 roku wyniósł -5,3. To oznacza wzrost o imponujące 7,9 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem. W maju poziom nastrojów konsumenckich w Unii Europejskiej praktycznie nie uległ zmianie, a średnia dla całej UE wyniosła -18,3 w porównaniu z -18,9 w kwietniu 2023 roku.

Według najnowszych badań GfK przeprowadzonych w maju 2023 roku, Polacy oceniali swoją aktualną sytuację finansową jako nieco lepszą w porównaniu z kwietniem 2023 roku. Choć wskaźnik nadal pozostawał na ujemnym poziomie, wzrósł o blisko 6 jednostek, osiągając wynik -10,5 w porównaniu z -16,4 w poprzednim miesiącu. Co więcej, konsumenci patrzyli na przyszłość z mniejszym sceptycyzmem, co przyczyniło się do znacznej poprawy wyniku o 11,7 punktu procentowego, osiągając średni wskaźnik -3,7 w porównaniu z -15,4 sprzed miesiąca.

Wśród badanych nie brakowało jednak osób pesymistycznie nastawionych. 43 proc. Polaków spodziewało się wzrostu bezrobocia w kolejnych miesiącach, co nie zmieniło się w porównaniu do kwietnia 2023 roku. Jednak obawy związane z rynkiem pracy stopniowo się zmniejszały w okresie do maja 2023 roku. Jednocześnie 57 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że ceny towarów i usług nadal będą wzrastać, a 42 proc. osób uważało, że inflacja utrzyma się na dwucyfrowym poziomie, pomimo zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej.

W maju 2023 roku, według badań GfK, negatywne nastroje konsumenckie dotknęły cztery spośród sześciu wyodrębnionych grup wiekowych. Największy poziom zadowolenia odnotowano wśród osób w wieku 15-22 lata (14,4). Wysoki wynik na pozytywnej skali uzyskały również osoby w wieku 23-29 lat (8,4). Natomiast grupa osób w wieku emerytalnym znalazła się na drugim biegunie, osiągając wynik -15,9. W przypadku osób w wieku 40-49 lat wskaźnik wzrósł o ponad 14 jednostek (-9,3 w porównaniu do -23,4 w kwietniu 2023 roku), podobnie jak w grupie wiekowej 50-59 lat, gdzie wzrost wyniósł ponad trzykrotnie (-5,1 w porównaniu do -17,8 w kwietniu 2023 roku). Młodzi Polacy do 29 roku życia wykazują optymizm co do poprawy jakości życia w najbliższym roku, osiągając wynik 8,5 w grupie wiekowej 15-22 lat i 11,2 w grupie wiekowej 23-29 lat.
 

W porównaniu z poprzednim miesiącem, dysproporcje nastrojów ze względu na poziom wykształcenia ponownie się zmniejszyły. Najlepsze nastroje zanotowano wśród osób o wykształceniu podstawowym, które w tym miesiącu znajdują się na pozytywnej skali (1,1 w porównaniu do -7,3 w kwietniu 2023 roku), natomiast najgorsze nastroje występują u osób o wykształceniu wyższym (-11,2).

Czytaj także: GFK: Polacy ciągle pesymistami. Spodziewają się wzrostu cen i bezrobocia

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-17 maja 2023 roku w ramach omnibusowego badania wielotematycznego e-Bus przy użyciu metody CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety internetowej). Próbka badania obejmowała reprezentatywną grupę 1000 osób z różnych regionów Polski. Struktura respondentów została dobrana w taki sposób, aby odzwierciedlać rozkład wybranych parametrów społeczno-demograficznych w populacji generalnej.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
27.05.2024 16:40
Rada Reklamy wprowadza nowe zasady etycznej reklamy suplementów diety
Rada Reklamy ma na celu bycie kuźnią standardów dla etycznych działań marketingowych.Shutterstock
Rada Reklamy, działająca jako niezależna organizacja non-profit od ponad 18 lat, wprowadziła w maju 2024 roku pierwszą w Polsce kompleksową samoregulację dotyczącą etycznej reklamy suplementów diety. Rozwój branży suplementów diety i związane z tym wyzwania sprawiły, że potrzeba takiej inicjatywy stała się bardziej paląca niż kiedykolwiek wcześniej.

W odpowiedzi na wzrost liczby skarg konsumenckich dotyczących potencjalnych naruszeń etycznych, Rada zdecydowała się na stworzenie specjalnej Grupy Roboczej, której zadaniem było opracowanie nowych przepisów. Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów. Nowe zasady nakładają na reklamodawców obowiązek zapewnienia, że reklamy suplementów diety są nie tylko prawdziwe i rzetelne, ale także nie wprowadzają w błąd co do korzyści zdrowotnych i nie sugerują, że mogą zastąpić zrównoważoną dietę.

W szczególności, podstawowymi celami samoregulacji w zakresie etycznej reklamy suplementów diety, zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy, są przede wszystkim:

  • Zapewnienie wysokiej ochrony zdrowia konsumentów. Wiarygodne informacje w reklamach powinny umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów oraz bezpieczne używanie suplementów diety, które nie są substytutem dla różnorodnej i zbilansowanej diety.
  • Utworzenie kompleksowego przewodnika definiującego zasady etycznej reklamy suplementów. Ta kompleksowa samoregulacja powinna wyznaczać klarowne standardy postępowania dla przedsiębiorców.
  • Wsparcie w usystematyzowaniu rynku i harmonizacji wolności biznesowej z przestrzeganiem zasad etycznych, co umożliwi konsumentom bardziej świadome, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z suplementów.

Rada Reklamy, organizacja pozarządowa, od ponad 18 lat aktywnie działa na polskim rynku i odgrywa kluczową rolę w promowaniu odpowiedzialności w branży reklamowej. Posiada na swoim koncie szereg innowacyjnych projektów samoregulacyjnych, które przyniosły sukcesy na rynku. Pełen tekst zaleceń Kodeksu Etyki Reklamy jest dostępny na stronie Rady.

Czytaj także: Technavio: rynek napojów nutrikosmetycznych wzrośnie o 41 proc. dzięki Europie

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Liderzy L’Oréal: W ciągu kilku lat AI stanie się tak powszechne jak powietrze, którym oddychamy
Prezes L‘Oréal Polska i Kraje Bałtyckie Valéry Gaucherand (przy mikrofonie): Kluczowe jest to, jak AI może być wykorzystana do wzbogacenia interakcji międzyludzkich i kształtowania przywództwamateriały prasowe L‘Oréal Polska
Transformacyjna rola AI w branży kosmetycznej wykracza poza zwykłe postępy technologiczne i stanie się motorem wzmacniającym naszą inteligencję emocjonalną. Technologia może przesunąć granice tego, co możliwe, zaspokajając nieskończoną różnorodność potrzeb i aspiracji każdej osoby. W ciągu kilku lat AI stanie się tak powszechne jak powietrze, którym oddychamy – taki obraz przyszłości z AI rysują liderzy L’Oréal.

Sztuczna inteligencja i innowacje to tematy, które zdominowały tegoroczną  międzynarodową konferencję gospodarczo-technologiczną Impact CEE. Szereg tematów podjęli liderzy L’Oréal. Podkreślali wagę człowieka przy tworzeniu innowacji. Ich zdaniem, pomimo rosnącej roli sztucznej inteligencji (AI) w dziedzinie technologii, jej rola powinna wykraczać poza zwiększanie produktywności. Prezes L‘Oréal Polska i Kraje Bałtyckie Valéry Gaucherand wskazał na znaczenie AI jako narzędzia, które może służyć do wzmacniania ludzkiej inteligencji emocjonalnej. Według niego transformacyjna rola AI w branży kosmetycznej wykracza poza zwykłe postępy technologiczne. Kluczowe jest to, jak technologia ta może być wykorzystana do wzbogacenia interakcji międzyludzkich i kształtowania przywództwa.

– Kiedy patrzę na liderów i na to, w jaki sposób korzystają z AI, jestem przekonany, że AI będzie wspierał EI – powiedział Valéry Gaucherand podczas dyskusji „Przewaga sztucznej inteligencji: Zwiększanie produktywności” z udziałem Chrisa Bailey’ego, Piotra Marca oraz Katarzyny Dorsey. Dla mnie bowiem rola sztucznej inteligencji będzie daleko bardziej wychodzić poza ramy zwiększania produktywności. Stanie się motorem, który będzie wzmacniał naszą inteligencję emocjonalną i pomoże nam być bardziej „ludzkimi”, empatycznymi liderami – stwierdził.

Wątek AI został poruszony również w trakcie okrągłego stołu „Nowe ścieżki innowacji: hiperpersonalizacja czy AI?” organizowanego przez L’Oréal we współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą.  

– Hiperpersonalizacja zaciera granice pomiędzy konsumentem i marką, wpuszczając go do świata marki i umożliwiając mu współtworzenie. W L‘Oréal wierzymy, że technologia może przesunąć granice tego, co możliwe, zaspokajając nieskończoną różnorodność potrzeb i aspiracji każdej osoby. Dzięki technologii, oferujemy piękno dla każdego – mówił Adam Nitecki, dyrektor generalny ds. e-commerce, L‘Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

– W ciągu kilku lat AI stanie się tak powszechne jak powietrze, którym oddychamy, czy internet, z którym wszyscy się obecnie utożsamiamy - mówimy o nim tylko wtedy, gdy nie działa. Kluczowe dla firm jest docenienie możliwości AI i wdrażanie sztucznej inteligencji do naszych usług – stwierdził Dino Metaxas, CDMO w L’Oréal, podczas panelu "Sztuczna inteligencja - czy jesteśmy w stanie kontrolować cyfrową rzeczywistość na skrzyżowaniu nowych technologii?".

W strefie innowacji Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej L’Oréal pokazał jakie zastosowania znajduje technologia w praktyce. Wśród zaprezentowanych innowacji znalazła się po raz pierwszy pokazana w Polsce suszarka AirLight Pro, wykorzystująca połączenie technologii światła podczerwonego i precyzyjnego ruchu powietrza do pielęgnacji różnego rodzaju włosów.  

Kolejne urządzenie to YSL ScentSation, które sprawdza, jak reagujemy na różne zapachy. Działa na bazie fal mózgowych EEG, mierząc emocje i pokazuje, który zapach jest dla danej osoby idealny.  

W strefie innowacji pojawiły się także K-SCAN od Kérastase, przeznaczony do analizy włosów i skóry głowy na podstawie algorytmów AI, The Absolue Cryo-Sculptor marki Lancome -  usługa, która pomaga rzeźbić, podnosić i napinać powierzchnię skóry; Sustainable Water Saver,   czyli pierwsza głowica prysznicowa wykorzystująca opatentowaną technologię rozdrobnienia wody, pozwalająca zaoszczędzić do 69 proc. wody oraz Meta Profilertm  marki Giorgio Armani, które jest w stanie zmierzyć ponad 13 różnych klinicznych markerów skóry (takich jak zmarszczki, ciemne plamy i zaczerwienienia) z precyzją laboratorium klinicznego.

 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
27. maj 2024 23:32