StoryEditor
Prawo
03.04.2024 11:33

PSSB: Konsultantki MLMów to w świetle prawa influencerki. Co to dla nich oznacza?

Konsultantki tak popularnych marek MLM jak Mary Kay, Prouvé, Nature’s Sunshine Products, Kyäni czy Starlife Polska mogą bgyć. wg. prawa postrzegane jak influencerki. / George Milton
W świetle zaleceń opublikowanych 26 września 2022 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, obowiązek oznaczania postów jako materiałów autopromocyjnych dotyczy także przedstawicielek handlowych mających zawartą umowę współpracy z konkretną firmą zajmującą się sprzedażą bezpośrednią. Tak twierdzi Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, organizacja zrzeszająca osoby działające w branży MLM.

Aby ustalić, czy konkretna osoba powinna oznaczać swoje treści jako promocyjne, kluczowe jest odniesienie do definicji przedstawionych w rekomendacjach. Zgodnie z interpretacją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za influencera uznaje się osobę aktywnie zarządzającą swoimi kanałami w mediach społecznościowych i utrzymującą kontakt z obserwatorami, co oznacza, że łatwo można zostać uznanym za influencera w świetle tych wytycznych. Influencer, poprzez swoje posty, ma zdolność wpływania na opinie, decyzje zakupowe czy zachowania swoich obserwatorów.

Osoba taka staje się przedsiębiorcą, jeżeli z działalności online osiąga korzyści materialne (niekoniecznie tylko finansowe) i prowadzi ciągłą, zorganizowaną działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem, nawet jeśli nie zarejestrowała formalnie działalności gospodarczej. W związku z tym, zgodnie z rekomendacjami, reprezentant handlowy używający mediów społecznościowych powinien być traktowany jako influencer.

Dlaczego konsultantka Avon czy Oriflame jest wg. prawa influencerką?

Reklama została zdefiniowana jako komunikat komercyjny mający na celu zachęcenie do zakupu lub płatnego użytkowania produktów lub usług. Obejmuje to również autopromocję, czyli reklamowanie własnych produktów lub usług, zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dodatkowo, reklama dotyczy działań mających na celu promowanie marki.

Nie ulega wątpliwości, że celem publikowania przez przedstawicieli handlowych treści o produktach/usługach w mediach społecznościowych jest promocja sprzedaży, płatne korzystanie z towarów lub usług oraz budowanie świadomości marki. W ramach definicji reklamy zawiera się również prezentowanie produktów w sposób zachęcający do ich bezpośredniego oglądania.

Autopromocja, czyli samoreklama własnej marki, włączając w to produkty i usługi, jest uznawana za specyficzną formę treści komercyjnej. Zgodnie z rekomendacjami, za autopromocję mogą być uznane działania Influencera, który prowadzi działalność gospodarczą lub ma udziały w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją, świadczeniem usług lub inną aktywnością komercyjną (np. tworzenie treści audiowizualnych lub e-booków) i promuje to na swoich kanałach społecznościowych. Tym samym, przedstawiciel handlowy współpracujący z firmą z sektora sprzedaży bezpośredniej i pokazujący produkty w mediach społecznościowych angażuje się w autopromocję.

Czytaj także:

Do zaklasyfikowania treści jako komercyjnej nie wpływa sposób zawarcia umowy ani rodzaj otrzymywanych przez Influencera korzyści. Materialne korzyści mogą przyjmować różne formy, takie jak zapłata gotówką, przedmioty, usługi, rabaty na produkty czy usługi, dochody z wykorzystania kodów rabatowych, linków partnerskich, przyznawanych licencji, bonów promocyjnych, premii, czy pokrycia dodatkowych wydatków związanych z uczestnictwem w wydarzeniach ponad koszt wejścia.

Przy ocenie, czy materiał jest reklamowy, nieistotny jest czas trwania współpracy między stronami. Takie partnerstwo komercyjne może mieć charakter stały lub być ograniczone do jednorazowej akcji reklamowej. Może dotyczyć promocji konkretnych produktów lub usług bądź być skierowane na zwiększenie rozpoznawalności danej marki.

Jak konsultantka powinna oznaczać swoje treści autopromocyjne?

Zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej brzmią następująco:

Co do samego sposobu oznaczenia na profilu, rekomendujemy by używać języka polskiego. Oznaczenia powinny być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe dla odbiorców. Nie należy posługiwać się skrótami. Obok oznaczenia #autopromocja sprzedawcy mogą dodać informacje takie jak np. #dystrybutorhandlowy #przedstawicielhandlowy lub inne wskazujące na fakt, iż Influencer uzyskuje korzyści z tytułu umieszczania treści w mediach społecznościowych.

Sygnalizujemy, że zgodnie z Rekomendacjami, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy oznaczyć daną treść jako reklamę/ autopromocję.

Jak wskazano w Rekomendacjach UOKIK (Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji) brak oznaczeń może spowodować, iż wobec Influencera zostaną zastosowane również środki prawne, o których mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jaka jest sytuacja prawna dotycząca influencerów i oznaczania treści promocyjnych?

W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, influencerzy są zobowiązani do jasnego oznaczania treści sponsorowanych i promocyjnych, aby zachować przejrzystość i uczciwość wobec swoich odbiorców. Te wymogi wynikają przede wszystkim z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nakładają na influencerów obowiązek informowania o wszelkiego rodzaju korzyściach materialnych otrzymanych w zamian za promocję produktów lub usług.

Każda treść reklamowa lub sponsorowana musi być wyraźnie oznaczona w sposób, który nie pozostawia wątpliwości co do jej charakteru. Oznacza to, że użyte hasztagi jak #reklama, #sponsorowane, czy #współpraca powinny być łatwo zauważalne dla odbiorców. Ustawa o radiofonii i telewizji dodatkowo wprowadza zasady dotyczące zakazu ukrywanej reklamy, co ma bezpośrednie przełożenie na działania influencerów w mediach społecznościowych.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoich rekomendacjach podkreśla, że influencerzy, poprzez swoją działalność, mogą być uznani za przedsiębiorców, co nakłada na nich dodatkowe obowiązki prawne, w tym związane z uczciwą konkurencją. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nałożeniem sankcji, w tym kary pieniężnej.

Czytaj także: Chiara Ferragni ukarana milionową grzywną — coraz więcej influencerek i influencerów pod okiem organów kontrolnych

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
10.04.2024 08:30
BHT w produktach kosmetycznych. W Wielkiej Brytanii inne wytyczne niż w UE
W Wielkiej Brytanii zawartość BHT w produktach do pielęgnacji jamy ustnej nie może przekraczać 0,001%. Z kolei w UE w takich przypadkach limit wynosi 0,8%.fot. wiadomoscikosmetyczne,pl
Wielka Brytania wprowadza nowe wytyczne dotyczące stosowania butylohydroksytoluenu (BHT) w produktach kosmetycznych. W niektórych przypadkach stężenia są inne niż dopuszczone w Unii Europejskiej.

1 kwietnia 2024 r. Wielka Brytania wydała nowe rozporządzenie ograniczające stosowania butylohydroksytoluenu (BHT) w produktach kosmetycznych. Nowe prawo, znane jako The Cosmetic Products (Restriction of Chemical Substances) Regulations z 2024 r., dodaje BHT do załącznika III brytyjskiego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków – listy substancji objętych ograniczeniami.

Nowelizacja jest następstwem opinii SAG-CS z lutego 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa BHT w kosmetykach.

BHT w kosmetykach w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z nowym rozporządzeniem BHT powinno spełniać następujące limity stężeń:

Do 0,1% w paście do zębów

Do 0,001% w płynach do płukania jamy ustnej i produktach do pielęgnacji jamy ustnej bez spłukiwania

Do 0,8% w innych produktach niespłukiwanych i spłukiwanych

BHT w kosmetykach w Unii Europejskiej

BHT został objęty ograniczeniami w UE w 2022 r. rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2022/2195. W UE BHT można stosować w następujący sposób:

Do 0,1% w paście do zębów

Do 0,001% w płynie do płukania jamy ustnej

Do 0,8% w innych produktach niespłukiwanych i spłukiwanych

Dlatego istnieje różnica między ograniczeniami UE a nowymi ograniczeniami Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii zawartość BHT w produktach do pielęgnacji jamy ustnej nie może przekraczać 0,001%. Z kolei w UE w takich przypadkach limit wynosi 0,8%.

Prawo kosmetyczne po Brexicie

Po Brexicie załączniki do unijnych i brytyjskich rozporządzeń kosmetycznych rozeszły się. Do niedawna Wielka Brytania przyjmowała te same ograniczenia co UE, z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Teraz brytyjski ustawodawca zaczął wprowadzać inne wymagania niż unijne, co ma znaczący wpływ na zgodność produktów sprzedawanych na obu rynkach.

Warto przypomnieć, że brytyjskie ograniczenia dotyczą Anglii, Walii i Szkocji. Z kolei w Irlandii Północnej obowiązują ograniczenia UE.

Zgodność produktów kosmetycznych z nowym prawem

Rozporządzenia dotyczące produktów kosmetycznych (ograniczenie substancji chemicznych) z 2024 r. dają przemysłowi kosmetycznemu trochę czasu na dostosowanie się do nowych wymagań. Tym samym od 24 lutego 2025 r. na rynek brytyjski nie można wprowadzać produktów kosmetycznych, które nie spełniają najnowszych limitów. Produkty kosmetyczne znajdujące się już na rynku brytyjskim mogą pozostać na półkach i być w sprzedaży do 24 czerwca 2025 r.

Żródło: Coslaw.eu

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
04.04.2024 16:42
Nowa nowelizacja unijnego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków: retinol i inne substancje zakazane lub objęte ograniczeniami w kosmetykach
Na listę składników objętych zakazami lub/i ograniczeniami został wciągnięty między innymi bardzo popularny retinol.Alex Kondratiev
W dniu 4 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/996. Nowelizacja rozporządzenia UE dotyczącego kosmetyków dotyczy stosowania w produktach kosmetycznych witaminy A, alfa-arbutyny i arbutyny oraz niektórych substancji o potencjalnych właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W czerwcu 2023 r. UE powiadomiła Światową Organizację Handlu (WTO) o tym projekcie rozporządzenia.

Nowym dodatkiem do Załącznika II (lista substancji zabronionych w kosmetykach) jest 3-(4′-metylobenzylideno)-kamfora [INCI: 4-Methylbenzylidene Camphor]. Od 1 maja 2025 r. produkty zawierające tę substancję nie będą wprowadzane do obrotu w Unii. Od 1 maja 2026 r. produkty kosmetyczne zawierające tę substancję nie będą udostępniane na rynku unijnym.

Zmiany w załączniku III: substancje objęte ograniczeniami

W załączniku III (wykaz substancji, których produkty kosmetyczne nie mogą zawierać, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń) wprowadza się zmiany w celu uwzględnienia:

  •      Genisteina
  •      Daidzein
  •      Kwas kojowy
  •      Alfa-Arbutyna
  •      Arbutyna

Od dnia 1 lutego 2025 r. produkty kosmetyczne zawierające ww. substancje, niespełniające warunków określonych w załączniku III, nie będą wprowadzane do obrotu w Unii. Od 1 listopada 2025 r. produkty kosmetyczne zawierające te substancje i niespełniające warunków nie będą udostępniane na rynku unijnym.

  •      Retinol
  •      Octan retinylu
  •      Palmitynian retinylu

Od dnia 1 listopada 2025 r. na rynek unijny nie będą wprowadzane produkty kosmetyczne zawierające Retinol, octan retinylu i palmitynian retinylu, niespełniające warunków określonych w załączniku III. Od 1 maja 2027 r. produkty kosmetyczne zawierające te substancje i niespełniające warunków nie będą udostępniane na rynku unijnym.

Zmiany w załączniku V i załączniku VI: konserwanty i filtry UV

Załącznik V (wykaz konserwantów dozwolonych w produktach kosmetycznych) zostaje zaktualizowany w odniesieniu do:

  •      Triklokarban
  •      Triklosan

Produkty kosmetyczne zawierające te substancje, które nie spełniają warunków, mogą, pod warunkiem że spełniają warunki obowiązujące w dniu 23 kwietnia 2024 r., być wprowadzane do obrotu w Unii do dnia 31 grudnia 2024 r., a jeżeli zostały już wprowadzone do obrotu wcześniej daty, są one nadal udostępniane na rynku unijnym do dnia 31 października 2025 r.

Wreszcie, załącznik VI (wykaz filtrów UV dozwolonych w produktach kosmetycznych) zostaje zmieniony w celu wykluczenia wpisu 18 (4-metylobenzylidenokamfora).

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (23 kwietnia 2024 r.). Pełen tekst nowelizacji znajduje się na stronie Dziennika.

Czytaj także: Krem Holika Holika Black Snail z lilialem w Hebe? Wyjaśniamy co się stało.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
10. kwiecień 2024 10:55