StoryEditor
Biznes
12.10.2022 00:00

Dr Adrianna Lewandowska, IBR: Nadeszła wielka fala sukcesji w polskich firmach rodzinnych

Dr Irena Eris, Ziaja, Oceanic, Delia – to tylko przykłady kosmetycznych firm rodzinnych. Jest ich w Polsce wiele – dużych, z wieloletnim doświadczeniem, o ugruntowanej pozycji, a także małych, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwijały. To nie tylko firmy producenckie, ale także handlowe. Wszystkie one zetknęły się już, lub zetkną w przyszłości, z procesem przekazywania swojego dziedzictwa kolejnym pokoleniom. Tymczasem niewielki procent dzieci chce przejmować firmy po rodzicach, a sama sukcesja nieczęsto kończy się sukcesem. Dlaczego? O tym dla wiadomościkosmetyczne.pl pisze dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Firmy rodzinne w Polsce stanowią aż 36 proc. ogólnej liczby przedsiębiorstw. Szacuje się, że to właśnie przedsiębiorstwa rodzinne wytwarzają około 18 proc. polskiego PKB. To także często najwięksi pracodawcy w regionach – tacy, którzy od lat zapewniają pracę lokalnej społeczności. Pozostając w kręgu liczb i badań – sukcesję, czyli proces przekazania władzy, wiedzy, własności, wartości i wizji firmy młodszemu pokoleniu – przetrwa jedynie 30 proc. biznesów rodzinnych. 

 

Dzieci nie chcą przejmować firm po rodzicach 


Perspektywa założycieli firm rodzinnych jest zazwyczaj jasna – chcą przekazać swój biznes dzieciom, zależy im na trwaniu firmy i jej dalszym rozwoju. Natomiast perspektywa przyszłych sukcesorów, synów i córek nie jest już taka oczywista. Jedynie nieco ponad 8 proc. badanych potencjalnych sukcesorów deklaruje swoje zainteresowanie przejęciem firmy od rodziców. Raport z badania „Barometr sukcesyjny i prognozowanie ścieżki kariery dzieci z firm rodzinnych” jasno pokazuje, że dzieci z firm rodzinnych, myśląc o swojej przyszłości, stawiają bardziej na niezależność, aniżeli na bezpośrednie przejęcie firm. Chęć pozostania następcą zaraz po studiach zadeklarowało 7,2 proc. badanych. Po upływie 5 lat od ukończenia studiów jest ich mniej – już 6,3 proc. Co ciekawe, w porównaniu do innych badanych krajów, spadek ten jest charakterystyczny jedynie dla Polski. 

 

Dlaczego w  30 proc. firm rodzinnych sukcesja się udaje?

 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w nałożeniu się dwóch czynników. Pierwszy z nich został przytoczony powyżej – potencjalni sukcesorzy, wychowujący się w rodzinach, które prowadziły własne biznesy, z różnych względów nie chcą ich przejmować w kontekście zarządczym. Często mają własne pomysły na rozwój w innych branżach aniżeli ta, w obrębie której prowadzony jest rodzinny interes. Czasami w grę wchodzą też wspomnienia dzieciństwa czy okresu dorastania w latach 90., które zbiegło się z intensywnym rozwojem firmy rodzinnej.

A ten obraz nie zawsze może być pozytywny – skojarzenia ze stresem, rzadkim pobytem rodziców w domu, zupełnym brakiem rozgraniczenia między życiem zawodowym a domowym. Ten czynnik swoistej niechęci do przejęcia firmy spotyka się z bardzo późnym planowaniem procesu sukcesji przez właścicieli – rodziców. Tymczasem prawidłowy proces sukcesji powinien trwać od 7 do 10 lat! Mamy zatem do czynienia z niskim stopniem ogólnej gotowości do sukcesji, co tym razem wcale nie stanowi specyfiki Polski. Sytuacja jest bardzo podobna w innych europejskich krajach. 

 

Skąd czerpać wiedzę, jak być następcą?


Potencjalnym sukcesorom trudno jest podjąć jednoznaczną decyzję, że chcą przejąć firmę po rodzicach. Nawet jeśli już od wielu lat pracują w strukturach rodzinnej firmy, brakuje im albo pewności siebie, albo nie czują się dość kompetentni, aby wyjść z cienia rodziców. Zarówno w Polsce, jak i wielu innych badanych krajach, dominuje model, w którym to ojciec rodziny jest w firmie liderem i jej głównym udziałowcem. Obawy o to, czy ja jako następczyni, następca podołam zadaniu przejęcia schedy po silnych osobowościach, są więc naturalne. 

Warto zdać sobie sprawę z tego, że z podobnymi wątpliwościami i wyzwaniami mierzą się teraz w Polsce setki potencjalnych sukcesorek i sukcesorów. Specyfika firm rodzinnych jako przedsiębiorstw wymaga szczególnego podejścia. Istotne jest również to, że firmy rodzinne w Polsce to nie tylko małe i średnie biznesy działające lokalnie – to również firmy zatrudniające tysiące pracowników i działające międzynarodowo. A jednocześnie nadal pozostające w rękach rodziny. Skąd zatem czerpać wiedzę? Jak przygotować się do roli sukcesora? Jak zdobyć tak unikalne doświadczenie? 

Oczywiście podstawą może być wiedza ogólna, którą można otrzymać w ramach studiów, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, finansów i innych. Niestety nawet jeśli kontekst pracy w firmach rodzinnych będzie na nich poruszony, będzie to raczej jednorazowy case study, ciekawostka, aniżeli kompleksowa wiedza. Przyszli sukcesorzy, aby rozwinąć swoje kompetencje do zarządzania firmami rodzinnymi potrzebują wiedzy, podejścia i know how z obszaru działalności firm rodzinnych w Polsce i z myślą dokładnie o nich. Dodatkowo warto poznać osoby, które są w podobnej sytuacji, znają realia funkcjonowania w rodzinach biznesowych i borykają się z podobnymi wątpliwościami. 

 

Najlepiej uczyć się od praktyków

 

Już w czasach starożytnych Konfucjusz nauczał „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Kontynuując ten tok myślenia, warto zauważyć, że bardzo ważnym elementem zdaje się być prawdziwe i umiejętne wprowadzenie w tajniki biznesu. Wielkiego mistrza, w tym przypadku jednego z rodziców oraz jego adepta, czyli dziecka a często dorosłego z rodziny biznesowej, łączy niezwykła więź, krwi, nazwiska, tajnej wiedzy.

Właśnie kiedy mówimy o firmach rodzinnych, które chcą przetrwać w rękach rodziny przez kolejne pokolenia, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie najlepszych, tych, którzy z sukcesem prowadzą rodzime biznesy. Czym jest sukces w firmach rodzinnych? W naszym instytucie mówimy się o przejściu do kolejnego pokolenia, ale także o prowadzeniu firmy w taki sposób, aby utrzymać schedę a nawet ją pomnażać i przekazać w takim samym stanie lub lepszym kolejnemu pokoleniu. 

Stąd pomysł, aby w rolę mentorów wcielili się właściciele i osoby zarządzające najbardziej znanymi polskimi firmami rodzinnymi. Mentorzy, którzy od ponad 30 lat prowadzą firmy niejednokrotnie z sukcesem także na rynkach międzynarodowych, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

 

Trudne wejście w nową rolę, czyli synek tatusia


Aby ustrzec się przed etykietką syn/córka właściciela, młodzi ludzie muszą sami budować swój autorytet wśród pracowników, którzy niejednokrotnie byli zatrudnieni właśnie przez ich rodziców. Nie jest to proste, z kilku względów. Jednym z kluczowych są różnice pokoleniowe między sukcesorami a starszymi pracownikami oraz mierzenie się z legendą rodzica – założyciela przedsiębiorstwa. Wśród dzieci z rodzin biznesowych, tych, które chcą pracować w firmach rodzinnych niezwykle ważne jest zaplanowanie kariery. Plan kariery powinien być szyty na miarę, tak by uwzględniać rozwój indywidualnych kompetencji i talentów, jednocześnie pozostając też w optyce family business. Daje to możliwość z jednej strony rozwoju indywidualnych predyspozycji sukcesora, a z drugiej rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, które znacząco różni się od firmy nierodzinnej. 
 
Wychowanie sukcesorów jest niezwykle istotne w procesie przeprowadzania przedsiębiorstwa przez zmianę pokoleniową. Z przyjściem dziecka na świat sukcesja zyskuje dodatkowy wymiar, a jest nim przyszły stosunek nowo narodzonego członka rodziny do przedsiębiorstwa. Odpowiednie zaplanowanie i przygotowanie młodych sukcesorów do czekającej ich w przyszłości roli może pomóc uniknąć konfliktów i spięć wynikających z ich braku gotowości do przejęcia firmy. 

Warto już od najmłodszych lat przygotowywać dzieci do tego, co za ileś lat może stać się nie tylko ich codziennością i rzeczywistością, ale przy odrobinie szczęścia i pracy – także wielką miłością i pasją. A to, w połączeniu z wartościami rodziny, odpowiednimi kompetencjami, wytrwałością, pokorą, pracowitością oraz dobrą wolą sukcesorów z pewnością jest wspaniałym początkiem do zbudowania wielopokoleniowego rodzinnego dziedzictwa, przynoszącego radość nie tylko klientom, pracownikom czy interesariuszom, ale przede wszystkim całej rodzinie właścicielskiej. 

 

Co zanim przejmę firmę? Przejście przez wszystkie stopnie kariery


Kariera w firmie rodzinnej jest możliwa. Zachodnie przykłady firm rodzinnych pokazują, że ścieżkę tę można dokładnie zaplanować. Młodzi ludzie niejednokrotnie dostają cały szereg punktów i wymogów do spełnienia… zanim wejdą do firmy rodzinnej. Na liście oczekiwań są m.in. studia o charakterze biznesowym, staże i praktyki w innych (najlepiej) firmach rodzinnych, ugruntowana pozycja, umiejętności i wiedza poza firmą rodzinną. Tak, by w przyszłości ten kapitał wykorzystać w firmie rodzinnej. Ważne by przeszedł przez wszystkie stopnie wtajemniczenia. Od najniższego stanowiska do najwyższego. Praca u podstaw pomoże w zdobyciu wiedzy niezbędnej do zarzadzania przedsiębiorstwem w całości. 

Synem i córką można się urodzić, ale sukcesorem trzeba zostać – autorytetu się przecież nie dziedziczy. Jak zatem go zbudować? Odpowiedzią jest właśnie profesjonalizacja, ale taka, która jest ukierunkowana na zarządzanie biznesem rodzinnym, zdobywanie wiedzy i kompetencji wyspecjalizowanych dokładnie w tym kierunku. 

O Instytucie Biznesu Rodzinnego 

Instytut Biznesu Rodzinnego to centrum wiedzy i usług dla firm Rodzinnych w Polsce i za granicą. Wiodącą misją działań Instytutu jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych poprzez doradztwo w zakresie procesu sukcesji, strategii międzypokoleniowych i Konstytucji Firm Rodzinnych, szerzenie wiedzy, dobrych praktyk, prowadzenie i publikowanie wyników badań naukowych oraz wymiana doświadczeń krajowych i zagranicznych. Instytut organizuje szereg wydarzeń́ dedykowanych firmom rodzinnym, które są platformą wymiany doświadczeń́ i okazją do nawiązania relacji biznesowych. Najbliższe – Kongres Next Generation – dla młodego pokolenia przedsiębiorców z firm rodzinnych odbędzie się już 20 października 2022 r. w Poznaniu. Wiadomości Kosmetyczne objęły patronat nad wydarzeniem. Dzięki temu na hasło "Prasa" obowiązuje zniżka 25 proc. przy rejestracji na Kongres. Czytaj więcej: Przejmujesz zarządzanie firmą rodzinną i boisz się? Nie jesteś wyjątkiem

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Salony beauty
17.05.2024 15:58
Bezbolesne usuwanie zmian z powiek. Nowoczesna chirurgia oka
Dzięki postępom w technologii medycznej, usuwanie zmian skórnych w okolicach powiek stało się skuteczne i bezbolesne.
W trosce o zdrowie i estetykę naszych oczu, zwracamy coraz większą uwagę na zmiany skórne pojawiające się na powiekach. Dzięki nowoczesnym metodom medycznym, pacjenci mogą liczyć na bezpieczne i bezbolesne usuwanie zmian z powiek, co poprawia zarówno wygląd, jak i komfort życia. Regularne konsultacje i profilaktyka mogą znacząco wpłynąć na wczesne wykrycie i skuteczne leczenie tych zmian.

Czym są zmiany skórne na powiekach i jakie są metody ich usuwania?

Zmiany skórne na powiekach mogą przybierać różne formy – od łagodnych, takich jak brodawki, kępki żółte, gradówki czy cysty, po złośliwe, które wymagają dokładnej diagnozy. Choć często nie są bolesne, mogą powodować dyskomfort estetyczny.

Dzięki postępom w technologii medycznej usuwanie zmian skórnych w okolicach powiek stało się skuteczne i bezbolesne. Obecnie pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych metod, które minimalizują dyskomfort i zapewniają szybki powrót do codziennych aktywności.

image
Dzięki nowoczesnym metodom medycznym, pacjenci mogą liczyć na bezpieczne i bezbolesne usuwanie zmian z powiek, co poprawia zarówno wygląd, jak i komfort życia

- Laseroterapia

Laser CO2 to zaawansowana technologia wykorzystywana do usuwania zmian z powiek. Dzięki precyzyjnemu działaniu minimalizuje ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek i zapewnia szybki czas gojenia bez widocznych blizn. Zabieg jest praktycznie bezbolesny, a efekty są widoczne niemal natychmiast. Laseroterapia jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów poszukujących precyzyjnej i mało inwazyjnej metody usuwania zmian skórnych.

- Krioterapia czyli zamrażanie

Krioterapia, czyli metoda mrożenia zmian, jest stosowana głównie w przypadku mniejszych brodawek wirusowych. Procedura jest szybka i mało inwazyjna, a zmiany zanikają po kilku tygodniach. Ta technika jest szczególnie skuteczna w usuwaniu niewielkich, powierzchownych zmian. Metoda ta jest również ceniona za niski poziom ryzyka powikłań i krótki czas rekonwalescencji.

- Metoda Elektrokoagulacji

Elektrokoagulacja polega na usuwaniu zmian za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, co zwiększa komfort pacjenta. Technika ta jest efektywna, choć powoduje większe uszkodzenie tkanek w porównaniu z laseroterapią. Elektrokoagulacja jest często wybierana do usuwania zmian o większych rozmiarach lub tych o bardziej złożonej strukturze.

Zalety wybierania doświadczonych specjalistów

Decydując się na leczenie w renomowanych gabinetach, pacjenci mogą być pewni, że ich zdrowie i estetyka są w rękach ekspertów. Placówki specjalizujące się w chirurgii powiek i medycynie estetycznej oferują najwyższy poziom opieki, dzięki doświadczonym specjalistom. W takich gabinetach pacjenci mogą liczyć na profesjonalne podejście i nowoczesne metody leczenia.

Dr Mariusz Kęcik, założyciel jednego z takich wiodących gabinetów, jest uznawany za specjalistę w dziedzinie chirurgii powiek i medycyny estetycznej. Jego doświadczenie i kwalifikacje są gwarancją wysokiej jakości usług medycznych.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, dr Kęcik jest laureatem prestiżowej nagrody Polskiego Towarzystwa Okulistycznego za innowacyjne wykorzystanie laserów w chirurgii powiek. Jego dorobek obejmuje ponad 50 publikacji naukowych i rozdziałów w specjalistycznych książkach. Jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz prowadzący szkolenia dla Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dzieli się swoją wiedzą z przyszłymi specjalistami, wpływając na rozwój medycyny w Polsce.

Każda procedura w takich gabinetach poprzedzana jest szczegółowym badaniem i konsultacją, co pozwala na dobór najlepszej metody leczenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, specjaliści oferują swoim pacjentom profesjonalizm, skuteczność i osobiste podejście, co jest szczególnie cenione w medycynie estetycznej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Perfumerie
17.05.2024 12:58
Douglas ma już blisko 40 gabinetów SPA w swoich perfumeriach. Ekskluzywne marki wykonują zabiegi także w gabinetach mobilnych
Douglas specjalizuje się w markach z półki premium i takie marki również oferują zabiegi w działających w perfumeriach gabinetach SPAmateriały prasowe Douglas
Sieć perfumerii Douglas stworzyła gabinety SPA już w 37 swoich perfumeriach w Polsce. Zabiegi wykonywane są także w 10 mobilnych kabinach, które przemieszczają się po kraju.

Sieć Douglas, zgodnie z zapowiedziami, rozwija usługową część swojego biznesu i uruchamia gabinety SPA w swoich perfumeriach. Takie ekskluzywne miejsca powstały już w 37 perfumeriach. Działa również 10 mobilnych kabin, które przemieszczają się po pozostałych salonach w kraju.

Zabiegi wykonuje wyspecjalizowana kadra - szkoleniowcy takich marek jak Dior, Lancôme, Caudalie, Murad, Shiseido, MBR, La Prairie, Strivectin, La Mer czy Estée Lauder, którzy wprowadzają w świat nowości, zaawansowanych składników, a także wykonują indywidualne konsultacje. Oferta jest bardzo szeroka, a różnorodność marek umożliwia dobranie odpowiedniego zabiegu do indywidualnych potrzeb.

Z wielu proponowanych zabiegów można skorzystać za darmo w ramach prezentu otrzymywanego przy zakupie produktów poszczególnych marek. Na podobnej zasadzie oferowane są usługi w mobilnych kapsułach eksperckich dostępnych w coraz większej liczbie perfumerii w całej Polsce. Harmonogram zabiegów dostępny jest na miesiąc do przodu w aplikacji Booksy.

Czytaj więcej: Douglas wszedł na Booksy 

Zabiegi trwają od 20 minut do godziny. Marka Murad stworzyła dla Douglas trzy profesjonalne terapie pielęgnacyjne, Caudalie proponuje badanie skóry połączone z nieinwazyjnym zabiegiem, a Sensai stawia na relaksujące zabiegi twarzy. W mobilnej kapsule La Mer rytuały bazują na produktach regenerujących The Mirace Broth. Możemy skorzystać w niej również z zabiegu nawilżającego, rytuału liftingującego czy kojącego. W Sisley Elite Club każdy zabieg poprzedza diagnoza, a zabieg np. odmładzający uzupełnia autorski masaż oparty na technice manualnej oraz drenażu kamieniami awenturynowymi. Z kolei w Instytucie Piękna Lancôme wykorzystywane jest najbardziej zaawansowane narzędzie badające parametry młodości skóry zwany „Skin Screen”. Na tej podstawie eksperci dopasowują odpowiedni rytuał inspirowany najnowszymi technikami, np.  rewitalizującymi zabieg liftingujący, ekskluzywny masaż rozgrzewający czy procedurę skupiającą się na okolicach oczu. W perfumeriach Douglas znajdziemy też kapsuły MBR Premium SPA, Studio Pielęgnacji Re-Nutriv stworzone przez Estée Lauder oraz Clarins Skin Atelier.

Douglasa to omnichannelowy (sklepy stacjonarne i sprzedaż online) sprzedawca kosmetyków. Największymi rynkami firmy są Niemcy, Francja, Włochy, Holandia oraz Polska (na podstawie danych sprzedażowych z 2022 roku). W roku finansowym 2023 Douglas osiągnął sprzedaż netto w wysokości 4,1 miliarda euro. W Polsce Douglas ma 150 perfumerii.

Czytaj więcej: Douglas otwiera 150. perfumerię w Polsce

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
18. maj 2024 05:02