Prawo
252520

Prawo Sejmowa podkomisja przyjęła z poprawkami projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele! - Nie jest moją ambicją żeby naszą podkomisję opuściła ustawa już doskonała - powiedział na czwartkowym posiedzeniu sejmowej podkomisji jej przewodniczący Janusz Śniadek (PiS). Jak stwierdził, tak postąpił: wszystkie poprawki PiS przegłosowane pomimo licznych uwag Biura Legislacyjnego, posłów opozycji, organizacji branżowych, a nawet związkowców z NSZZ "Solidarność". Jakiekolwiek dalsze zmiany w projektowanej ustawie ... 12.10.2017

252397

Prawo Decyzja NSA: folder fundacji informujący o tańszych lekach w aptece jest zakazaną formą reklamy aptek Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymały w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który nakazał sieci aptek, zaprzestanie działalności reklamowej i zapłacenie kary pieniężnej. Według GIF działalnością reklamową było dystrybuowanie folderu informacyjnego fundacji, w którym informowano o programie pomocy finansowej przy zakupie leków nierefundowanych. 29.08.2017

252250

Prawo Przewijaki dla dzieci i miejsca do karmienia obowiązkowe w sklepach powyżej 100 mkw. Ustawodawcy planują nałożyć na sklepy o powierzchni powyżej 100 mkw. obowiązek wyznaczenia miejsca do przewijania i karmienia dzieci. Dotyczy to budynków, które będą oddawane do użytku po wejściu w życie przepisów. Zapis taki pojawił się w Projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 07.06.2017

01. marzec 2024 01:34